Bilde av en mann som holder opp en elektrisk komponent for å vise de voksne studentene i et klasserom.

Vitenskapen om vedheft

Lær mer av ekspertene hos 3M om hvordan lim og tape fungerer i dine design.

På ett nivå er vedheft enkelt – alle har tapet eller limt sammen ting. Men forståelsen av hvorfor lim fester, valg av riktig lim, og få dem til å fungere bedre i ditt design, er en mer komplisert historie, en som involverer vitenskap, engineering og design.

Opplæringsprogrammet under er laget for å gi mye mer enn en definisjon av vedheftsvitenskap, men heller en bedre forståelse av vitenskapen om vedheft. Enten du ønsker å gå gjennom alt i tur og orden, eller bare velge ut de emnene du trenger, håper vi du vil finne materialet nyttig og informativt.


Grunnleggende om vedheft

Grunnleggende om vedheft

Helten over overflatevitenskapen

Overflatevitenskap

Limfeste design

Vedheftskjemi

Vedheftskjemi