Vanlige belastningstyper i limfester

Uavhengig av festetypen som brukes, er det viktig å forstå de ulike typene belastning som en limt montering utsettes for. Lim og tape fungerer best når belastningen er todimensjonal på klebemiddelet, slik at belastningen fordeles over hele arealet til en bindingslinje. Lim og tape fungerer dårligst når belastningen er éndimensjonal på klebemiddelet, noe som konsentrerer en belastning på forkanten til en bindingslinje. Mange tradisjonelle festekonstruksjoner medfører disse éndimensjonale belastningene, og det kan være nødvendig å modifisere dem for å oppnå den mest effektive limsammenføyningen.

 • Finn ut mer om hvordan strekkbelastning virker inn på en limt montering.

  Strekkbelastning

  Strekk er trekkende krefter som blir påført likt over hele festet. Trekkretningen er rett, i plan og bort fra limsammenføyningen. Kraften fordeles over hele arealet til bindingslinjen.


 • Finn ut mer om hvordan skjærbelastning virker inn på en limt montering.

  Skjærbelastning

  Skjær er skyvekrefter over hele limingen, noe som tvinger substratene til å gli over hverandre. Også her er kraften i plan, og den fordeles over hele arealet til bindingslinjen.


 • Finn ut mer om hvordan kompresjon virker inn på en limt montering.

  Kompresjon

  Som strekk er kompresjon en kraft som påføres en vedheft som er i plan og rett. I motsetning til strekk påføres kraften mot limet. Kraften fordeles over hele arealet til bindingslinjen.


 • Finn ut mer om hvordan kløyvingsbelastning virker inn på en limt montering.

  Kløyvingsbelastning

  Kløyving er skyvekrefter som er konsentrert ved den ene kanten av en skjøt, noe som utøver en presskraft på vedheften. Mens den ene enden av limskjøten utsettes for konsentrert belastning på forkanten, er den andre enden av skjøten teoretisk sett utsatt for null belastning. Kløyving oppstår med to stive substrater.


 • Finn ut mer om hvordan avrivning virker inn på en limt montering.

  Avrivning

  Avrivning er en skyvekraft som også er konsentrert ved den ene enden av en skjøt. Ett av substratene er bøyelig, noe som fører til enda mer konsentrasjon ved forkanten enn med en kløyvingsskjøt.


Konstruksjon av limskjøter

I skjøter som er godt konstruert for lim, foregår det meste av belastningen i form av strekk, kompresjon og skjæring. Dette gjør at kraften kan påføres over hele klebearealet. Skjøter som leder belastning mot kløyving eller avrivning, konsentrerer belastningen på forkanten, noe som kan føre til tidlige skader på vedheften, spesielt hvis den utsettes for vibrasjoner, slag og forringelse.

I tillegg til belastningstypen kan optimalisering av en skjøt også kreve at dimensjonene tas i betraktning. Flere typer lim testes, og det blir rapportert om den omtrentlige ytelsen i kraftenheter per areal (f.eks. skjærtilstopping, Newton per kvadratmeter) eller kraft per lengde (f.eks. avrivning, Newton per centimeter). Ved å konfigurere vedheftsdimensjonene i henhold til belastning per areal er det mulig å forbedre slitestyrken til vedheften.


Relaterte artikler for opplæring


Ta kontakt med oss
Vi er her for å hjelpe.

Trenger du hjelp til å finne det rette produktet til prosjektet ditt? Kontakt oss på 06384 hvis du trenger råd angående produkt, teknikk eller bruksområde, hvis du vil samarbeide med en teknisk 3M-spesialist, eller hvis du har behov for å diskutere prosjektet ditt.

Trenger du hjelp til å finne det rette produktet til prosjektet ditt? Kontakt oss på 06384 hvis du trenger råd angående produkt, teknikk eller bruksområde, hvis du vil samarbeide med en teknisk 3M-spesialist, eller hvis du har behov for å diskutere prosjektet ditt.