1. Norge
  2. Søk etter SVHC
Norge

Søk etter SVHC

Stoffer som gir grunn til stor bekymring (SVHC), resultater for

Ser du etter informasjon om stoffer som gir grunn til stor bekymring for et kjemisk produkt? Bruk: Sikkerhetsdatablad-søk

Denne databasen inneholder informasjon om SVHC-stoffer i artikler. Informasjonen er basert på 3Ms kjente opplysninger om produktet og dets innhold på nåværende tidspunkt og kan være fullstendig eller delvis basert på informasjon fra 3Ms underleverandører. For mer informasjon venligst kontakt Miljøavdelingen, 3M Norge AS, tlf: 06384, For mer informasjon venligst kontakt Miljøavdelingen, 3M Norge AS, tlf: 06384, E-mail: nordicproductehsr@mmm.com

Søketips

Produkt navn/-nummer

Du kan angi en kombinasjon av ord og tall i feltet produktnavn/-nummer, for eksempel produktnavn og modellnumre.

 

3M ID-nummerformat

3M Id-nummer skrives på følgende måte: xxxxxxxxxxx