1. Sikkerhetsdatablad-søk
3M Norge
webLoaded = "false" Loadclientside=No

Søk etter sikkerhetsdatablad

SDS Finder

Finn resultater

HMS-datablader (SDS) på dette nettstedet vil kanskje ikke oppfylle kravene fastsatt av lovgivningen i ditt land. For å få en kopi av SDS i formatet som kreves av landets lovgivning, ta kontakt med ditt lokale 3M-datterselskap, eller ring 1-888-364-3577 eller 1-651-737-6501 for å få mer informasjon. Vi leverer også online SDS informasjon for andre land, på det lokale språket.

 

Søketips

Sikkerhetsdatablader (SDS) for 3M-produkter er gjort tilgjengelig for brukere av farlige stoffer.

3M gir deg tilgang SDS-informasjon, forutsatt at informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer, med mindre uten forutgående samtykke er innhentet fra 3M, og hverken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den profitthensikt.

 

Produktnavn/nummer

Du kan legge inn en kombinasjon av ord og tall i produktnavnet/-nummerfeltet, så som produktnavn og modellnummer.

Eksempel: skrivebord rengjører 573 når du søker etter 3M™ Rengjøringsmiddel for skrivebord og kontor.

 

SDS og 3M ID-nummerformat

Eksempel: 10-0157-7 og 70-0160-6830-9

 

SDS-tall

Disse tallene kan noen ganger vises på produktemballasjen.

 

Fragmenter

Vet du ikke hele SDS-nummeret? Angi minst to av sifrene.

 

SDS-spørsmål

Ring 1-888-364-3577 eller 1-651-737-6501 hvis du ikke klarer å finne spesifikk SDS-informasjon.

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk