Limstyrke

Lim og tape gir unike fordeler sammenlignet med sveising og mekanisk festing, uten at det går ut over styrken. Lær hvordan limstyrke testes og måles, og de mange faktorene som må vurderes ved valg av lim for et bruksområde.

Måle styrken til en limsammenføyning

 • Den vanligste måten å måle limstyrken på, er å trekke limsammenføyningen fra hverandre. Bilde av en limsammenføyning som trekkes fra hverandre.

  Alle mekanismene ved liming er viktige for ytelsen når forskerne undersøker styrken til en limsammenføyning for å avgjøre hvordan den fungerer ved bruk. 

  Måling av "limarbeidet" for en gitt sammenføyning hjelper med å bestemme styrken til en montering som er sammenføyd med lim. Den vanligste måten å måle dette på, er å trekke en limsammenføyning fra hverandre. Styrken som trengs for å trekke sammenføyningen fra hverandre, forteller ingeniørene hvordan limet vil yte i praktisk bruk.

Forskerne måler "limarbeidet" (limstyrken) ved å trekke en limsammenføyning fra hverandre.

Liming og kohesjon arbeider sammen for å skape en sterk sammenføyning

 • Lær om de ulike sonene i en limsammenføyning. Tverrsnitt av en limsammenføyning.

  Limstyrke

  Limstyrke er grenseflatestyrken mellom lim og substrat, og vanligvis det viktigste hensynet ved utforming av en sterk limt montering. Limstyrken er imidlertid ikke den eneste faktoren som er kritisk for å skape en effektiv sammenføyning. Selv ved bruk av verdens sterkeste lim svikter sammenføyningen hvis limet ikke fester seg til overflaten av substratet.

 • Kohesiv styrke

  Kohesiv styrke er den indre styrken i et lim, et mål på hvor godt limet holder under belastning. Jo høyere kohesiv styrke, jo kraftigere lim. Den kohesive styrken avhenger av limets kjemiske sammensetning. Limstyrke dekker et bredt område, fra trykkfølsomt lim til strukturelt epoksylim og akryllim.  

  Det er viktig å vurdere de spesifikke belastningstypene som kommer til å agere på en limskjøt. Vanlige belastninger omfatter skjæring, kløyving, avrivning og strekk. Det å kjenne til kraften og hyppigheten av belastningene som konstruksjonen din utsettes for, er nyttig når du skal velge limet med best kohesiv styrke for oppgaven som skal utføres.  

Substratets overflateenergi er viktig ved valg av lim

 • Lær hvordan utflyting bidrar til å avgjøre valg av lim for substrater med lav og høy overflateenergi. Bilde av vanndråpe som lander på en overflate. Vannet sprer seg for å illustrere et substrat med høy overflateenergi.

  Overflateenergi er en fysisk egenskap til overflaten på et materiale som bestemmer om et lim kan oppnå tett kontakt. På et materiale med høy overflateenergi vil en væske spre seg ut eller fukte overflaten. På et materiale med lav overflatenergi vil væsken motstå utflyting og perle seg. Et lim må fukte substratet for å gi vedheft.

  For å velge riktig lim er det viktig å forstå overflateenergien på alle substratene i monteringen og hvor bra limet fukter hvert substrat. Overflatens renhet må også vurderes, da enkelte limtyper krever høy grad av substratrenhet.