Hvordan fungerer liming?

For å forstå hvordan og hvorfor limet fester seg til en overflate, lønner det seg å forstå mekanismene for liming. Det er fire alminnelig anerkjente metoder for hvordan lim og tape vil feste seg til en substratoverflate.

 • Kjemisk liming er den sterkeste mekanismen for liming og virker på molekylnivå. Grafikk som illustrerer kjemisk liming

  Kjemisk liming

  Kjemisk liming skjer via molekylær kontakt på overflaten av substratet. Det er den sterkeste mekanismen for liming, med bindinger som oppstår mellom funksjonsgruppene i limet og atomene/molekylene på overflaten av substratet. Denne mekanismen bidrar til den strukturelle styrken til mange limtyper, slik som epoksylim for liming av aluminium.

 • Mekanisk låsing skjer når limet renner inn i porene på overflaten av substratet. Grafikk som viser virkningene av lim som renner i mekanisk låsing.

  Mekanisk låsing

  Mekanisk låsing skjer når limet renner inn i porene på overflaten av substratet. Låsingen utgjør et fysisk hindrer for at sprekker kan oppstå i sammenføyningen. Den øker også overflatearealet, slik at kontakten mellom lim og substrat øker. Flytende lim renner ved påføring på substratet før tørking eller herding. Tape flyter langsomt over tid og bygger dermed opp styrke.

 • Diffusjonsliming er vanlig ved montering av materialer med lav overflateenergi, som er vanskelige å lime. Grafikk som viser diffusjonsmekanismen ved liming.

  Diffusjonsliming

  Diffusjon skjer når polymerlim kan trenge gjennom og filtre seg inn i et polymersubstrat. Det skapes en sammenføyning med sammenfiltrede polymerkjeder mellom lim og substrat. Denne mekanismen er vanlig ved montering av materialer med lav overflateenergi, slik som polypropylen.

 • Elektrostatisk liming er mest vanlig ved bruk av tape. Grafikk som illustrerer elektrostatisk liming av tape og substrat.

  Elektrostatisk liming

  Elektrostatisk liming skjer når den ladede overflaten til limet trekkes mot det motsatt ladede substratet, og er mest vanlig med tape. Dette fenomenet ses ofte når man taper en eske eller pakker inn en gave.