Bilde av flere limprodukter fra 3M – spraylim, smeltelim, tape og fugemasse.

Limformater og 3Ms limkontinuum

Siden det første limet ble oppfunnet med nevertjære, er det grunnleggende prinsippet for liming uendret: Bruk av et flytende råmateriale for å holde to substrater sammen. I dag har fremskritt innen naturbaserte og syntetiske materialer ført til to vanlige formater for utvikling av industrielt lim. De vanligste typene industrielt lim er flytende lim og tape.


Flytende lim

Gjennom en fysisk endring eller kjemisk reaksjon danner et flytende lim som er påført mellom to substrater, et fast materiale som holder substratene sammen. Flytende lim fås i flere formater, slik at produsentene kan tilby kundene et flytende lim som oppfyller ulike spesifikasjoner.

  • I et to-komponentslim blandes komponent A med komponent B, og den resulterende kjemiske reaksjonen gir den endelige sammenføyningen.

  • En-komponentslim inneholder en enkelt komponent som reagerer kjemisk, vanligvis ved eksponering for varme, lys eller fuktighet.

  • Smeltelim er fast ved romtemperatur, men påføres som en smeltet væske. Når limet går tilbake til romtemperatur blir det fast igjen, og skaper en sammenføyning.

  • Reaktivt smeltelim er unike limtyper med egenskapene til både smeltelim og reaktivt en-komponentslim.

  • Løsemiddel- og vannbasert lim bruker en flytende bærer (løsemiddel eller vann) for å påføre limet til substratene. Bæreren fordamper, og limet blir igjen. Vanlige leveringsmetoder omfatter tuber, spann og spraybokser.


Tape

Tape er trykkfølsomt lim, og det gir en verdiøkende løsning for kunden fordi leverandøren har reagert råmaterialene på forhånd. Kundene får et ferdig herdet materiale med de nødvendige viskoelastiske egenskapene for å holde to materialer sammen, ofte med bruk av trykk.

  • Et lag av trykkfølsomt lim på et dekkpapir. De fås også med dobbelt dekkpapir, altså dekkpapir på begge sider.

  • Trykkfølsomt lim lamineres på begge sider av et filmryggmateriale. På den måten kan tapen ha ulik funksjonalitet på A- og B-siden.

  • Trykkfølsomt lim lamineres med et trykkfølsomt lim på begge sider av en skumrygg (f.eks. akryl, uretan, polyetylen). På den måten kan tapen ha ulik funksjonalitet på A- og B-sidene, samtidig som skummet har unike hulltettende eller elastomeriske egenskaper.

  • Trykkfølsomt lim lamineres på et mekanisk låsesystem med et dekkpapir.


Lim- og tapekontinuum

Et uendelig utvalg av designkrav har ført til utvikling av et bredt utvalg av lim og tape produkter og formater. Dette store utvalget representeres i spekteret av limteknologier som hos 3M kalles lim- og tape kontinuumet. Dette kontinuumet av lim og tape går fra trykkfølsomt lim som det man ser på Post-It®-lapper, til herdende epoksylim med høy styrke som brukes til å lime flydeler.

Bilde av en rekke limformater og -egenskaper i 3Ms limkontinuum