Velge industrilim og tape ved hjelp av ASPEC-metoden

Det er mange grunner til å velge et flytende lim eller en tape. I tillegg til sammenføyningen, overflaten og produksjonsprosessen kan faktorer som automasjon, mulighet for omarbeid og forenkling av forsyningskjeden også spille en rolle. Dessuten er det utallige muligheter for varierende fleksibilitet, hastighet, styrke eller samsvar med industrispesifikasjoner.

I 3M bruker vi akronymet ASPEC for å veilede deg gjennom viktige hensyn ved valg av produkt. ASPEC står for Assembly (montering), Substrate (substrat), Process (prosess), End Use (sluttbruk) og Cost (kostnad), fem viktige faktorer ved valg av lim. Med kunnskap om sammenføyninger, overflatevitenskap og limkjemi kan ASPEC hjelpe deg å avgjøre hvilket lim som passer best for det du skal montere.

Trinn 1: Identifiser typen montering

 • Lær om trinn 1, velge en monteringstype, i 3M ASPEC-metoden. Bilde av flytende lim som påføres en plastoverflate.

  Gjennomgå de seks monteringstypene

  Mange bruksområder omfatter en av de følgende seks typene monteringer. De er: panel til ramme/avstiver til panel, stor overflatelaminering, festing av dekor, liten sammenføyning, feste av pakning og tetning, innstøping og innkapsling. Disse seks monteringene er vanlige bruksområder som er velegnet for lim og tape. De finnes i en rekke produktutforminger i mange markeder og bransjer. Ved å identifisere monteringstypen for ditt formål kan du komme frem til hva slags tape og lim som passer, basert på sammenføyningenes geometri og vanlige produksjonsmåter.

Trinn 2: Velge substratmaterialer

 • Lær om trinn 2, velge substrater og materialer, i 3M ASPEC-metoden. Bilde av lynlim som påføres mellom runde metall- og skumplater.

  En av fordelene med tape og lim er evnen til å feste en rekke substrater. Ulike substrater har ulike egenskaper som påvirker limets eller tapens evne til å feste. Overflateenergi, tekstur, ruhet og renhet er forhold ved substratet som kan påvirke valget av lim eller tape. Å vite hvilke materialer som skal festes, er noe av det viktigste ved valget. Når du er klar over at lim og tape kan feste ulike materialer, kan du oppnå større designpotensial for monteringen.

  Lær om substrattyper og sammenføyning av materialer

Trinn 3: Identifisere prosesstrinn for produksjon

 • Lær om trinn 3, identifisere prosesstrinn, i 3M ASPEC-metoden. Bilde av rull med limoverføringstape i produksjonsprosessen.

  Når du vet hvordan en del skal monteres, blir det lettere å velge tape eller lim. Ved å gjøre det rette valget her kan du oppnå større gjennomstrømning, avkastning eller produktivitet i forhold til andre monteringsmåter ved å redusere prosesstrinn, omarbeid og arbeidskostnader. Lim og tape kan påføres manuelt eller inngå i automatiske dispenseringsløsninger, og ofte er dette lavere kapitalinvesteringer enn sveising eller annet monteringsutstyr. Generelt kan tape gi raskt feste og umiddelbar håndteringsstyrke. Flytende lim kan gi mer monteringsfleksibilitet for posisjonering og komplekse sammenføyninger. Tilgjengelig gulvplass, forskrifter og sikkerhet er andre faktorer som påvirker valget.

Trinn 4: Forstå sluttbruken av produktet

 • Lær om trinn 4, forstå sluttbruken av produktet, i 3M ASPEC-metoden. Bilde av grafikkomponent

  Sluttbruken av produktet som monteres, avgjør også hvilke festemidler som er best for et gitt produktdesign. Det er viktig å vite hvordan sluttproduktet blir brukt av forbrukeren, og hvilke miljøforhold det blir utsatt for. UV, temperatursvingninger, fuktighet, immersjon og kjemisk eksponering er vanlige sluttbruksforhold det må tas hensyn til. Det er mange tape- og limløsninger som kan tåle disse forholdene. Enkelte vanlige designfordeler ved lim og tape er evnen til å fordele belastninger jevnt, lime og tette samtidig, energiabsorpsjon eller energioverføring gjennom sammenføyningen, isolasjon av metaller for å hindre galvanisk korrosjon og evnen til å sammenføye ulike materialer.

Trinn 5: Kostnadsimplikasjoner og fordeler

 • Lær om trinn 5, kostnadsimplikasjoner, i 3M ASPEC-metoden. Bilde av flere valutaer.

  Når man ser på de totale material- og produksjonskostnadene for en gitt montering, gir lim og tape ofte lavere totalkostnader. For materialkostnader kan lim og tape gi lavere vekt, tynnere eller mindre kostbare materialsubstrater som inngår i monteringen takket være evnen til å sammenføye ulike materialer, og man unngår boring av hull og mekanisk festing. Når det gjelder produksjonskostnader, kan man ofte oppnå kostnadsbesparelser over sveising eller festing ved å redusere antall prosesstrinn som sliping av sveiser og fjerning av overflatefeil, eller eliminere behovet for å tette alle hull fra festemidler. Arbeidskostnadene for påføring av tape og lim er ofte lavere og krever minimal opplæring. Dessuten kan kapitalutstyrskostnaden være lavere enn ved andre monteringsmåter som sveising.

  Kostnaden ved flytende lim eller tape er også viktig. Per lineær meter er flytende lim generelt rimeligere enn tape, men det kan være kompromisser med tørke- eller herdetid man bør kjenne til. Kjemien og ytelsen til limet eller tapen påvirker også kostnaden. Generelt er det slik at jo mer ekstreme forhold en tape eller et lim kan tåle, jo høyere er prisen. Man må være klar over sluttbrukerforholdene for å treffe et egnet valg.