Bilde av lim som påføres på en pakning.

Grunnleggende liming: Innføring i limteknologi

Limteknologi

 • Overflatevitenskap, sammenføyningsgeometri og limkjemi utgjør prinsippene for limteknologi.

  Det primære kravet til en limsammenføyning er å forbinde to materialer samtidig med at den skal kunne motstå belastningen som materialene blir utsatt for under bruk. Bruk av lim er ikke så intuitivt som man skulle tro: Limteknologi er et tverrfaglig felt som krever kunnskap om kjemi og fysikk, mekanikk og reologi, design og teknikk.

  Limteknologi består av tre like viktige deler som til sammen danner grunnlaget for valg av lim og limteknikk.

 • Overflatevitenskap

  Den kjemiske sammensetningen til en overflate bestemmer om et lim kan oppnå tilstrekkelig kontakt, slik at man får vedheft. Unike faktorer som renhet og overflatetekstur påvirker limytelsen. Overflatevitenskap undersøker disse og andre egenskaper som kan påvirke en overflate.

 • Limkjemi

  Den unike limkjemien til et individuelt lim vil delvis avgjøre hvor holdbart det er til et gitt bruksområde. Ikke bare kjemien spiller en rolle i limets evne til å feste til overflaten, men ulike kjemier reagerer ulikt på påvirkninger – belastninger, temperaturer og omgivelser.

 • Sammenføyningsgeometri

  Sammenføyningsgeometri, eller formen til en sammenføyning, påvirker ytelsen til limsammenføyningen, på samme måte som retningen og intensiteten av påvirkningen. Ikke bare reagerer lim annerledes på belastninger enn mekaniske eller termiske festemidler, men ulike substrater og limkjemier reagerer også ulikt.


Lim- og tapeformater

 • Lær om ulike lim- og tapeformater og hvordan de kan brukes i produktdesign.

  Et lim er et stoff som brukes til å feste to materialer sammen. Noen vanlige formater er en- og to-komponent reaktivt lim, smeltelim og løsemiddel- og vannbasert lim.

  En tape er en film eller et papir som er belagt på en eller begge sider, som brukes til å sammenføye eller feste materialer. Noen formater som brukes til holdbar montering, omfatter limoverføringstape, dobbeltsidig tape, skumtape og gjenlukkbare festesystemer.

  Lær mer om limformater


Limsammenføyning: Forbinde to materialer

 • Lær om de ulike faktorene som bidrar til effektiv vedheft. Tverrsnitt av en limsammenføyning.

  Limsammenføyning er en metode for å sammenføye to materialer i en montering. Limsammenføyning kan brukes i stedet for eller som tillegg til tradisjonelle termiske eller mekaniske festemetoder som sveising, bolter, skruer og nagler.

  Det primære kravet til en limsammenføyning er å forbinde to materialer samtidig med at den skal kunne motstå belastningen som materialene blir utsatt for under bruk. Liming er en komplisert prosess der flere faktorer fungerer sammen for å bidra til suksess


Måle vedheft

 • Lær hvordan forskerne bestemmer en sammenføynings evne til å motstå bruksbelastning. GIF av en limsammenføyning som trekkes fra hverandre.

  Forskerne måler styrken til en limsammenføyning for å avgjøre om den kan motstå påkjenningene ved det aktuelle bruksområdet.

  For å forstå styrken til en limsammenføyning hjelper det å forstå hvordan limet virker på en sammenføyning. Den vanligste måten å måle dette på, er å trekke en limsammenføyning fra hverandre. Styrken som trengs for å trekke sammenføyningen fra hverandre, forteller ingeniørene hvordan limet vil yte i praktisk bruk.

  Lær mer om limstyrke