Å utvikle sterke limfester

Når du bytter til en limbinding fra en tradisjonell mekanisk eller termisk festemetode, er det ofte nødvendig å endre skjøten slik at den tåler mer strekk-, kompresjons- og skjærbelastning, noe som eliminerer kløyving og avrivning. Det finnes noen vanlige skjøtkonfigurasjoner som fungerer utmerket for mekanisk eller termisk feste, men som må forbedres for bruk med et lim.

Forbedring av styrken i buttskjøter med lim

Finn ut hvordan skjøter med not og fjær gir sterkere vedheft enn firkantede buttskjøter. Bilde av firkantet buttskjøt med lim og en forbedret konstruksjon, limskjøt med not og fjær.

Buttskjøter er vanlig sveisepraksis når to sylindriske eller rektangulære rør skal monteres. Mesteparten av belastningen påføres som kløyving, men det kan også være strekk hvis rørene dras fra hverandre. Kløyvingskreftene i en buttskjøt er ikke velegnet for limbinding. Skjøten må derfor modifiseres når du vurderer lim for disse monteringene.

Sylinder-i-sylinder-skjøter er modifiseringer av buttskjøter, der en sylinder med liten diameter settes inn i en større hul sylinder. Den nye konstruksjonen plasserer selve limet i skjærekrefter i planet, og kløyvingskreftene dempes ved at rørene er låst sammen mekanisk. Det er relativt enkelt å optimalisere festearealet ved å justere radiusen til rørene eller overlappingslengden i skjøten. For bruksområder som involverer trearbeid, er not og fjær en vanlig metode for å dra nytte av den mekaniske styrken i treet og den overlappende skjærstyrken i limet.


Forsterkning av T-skjøter med tapper

Finn ut hvordan tappskjøter gir sterkere vedheft enn T-skjøter og vinkelskjøter. Bilde av T-skjøt, vinkelskjøt og den sterkere limskjøten med tapper.

T-skjøter er svært vanlige når to komponenter skal sveises sammen, og de er et vanlig syn når det brukes mekaniske fester til vinkelrett montering. Når disse skjøtene utsettes for belastning, er mye av dette kløyving langs en lang momentarm. Dette er en svært svak skjøt for lim.

For å forbedre en T-skjøt blir mange limskjøter konstruert på nytt som tappskjøter. Med denne nye konstruksjonen blir den samme påførte belastningen nå omgjort til skjæring, strekk og kompresjon i limet, mens det også inngår en mekanisk lås som gir økt styrke. Hvis tappskjøter ikke er en egnet løsning (for eksempel for mange bruksområder innen metallarbeid), vil inkludering av en flens på det vinkelrette stykket både konvertere noe av kløyvingen til skjæring og øke overflatearealet der limet har kontakt.


Forbedring av hjørneskjøtkonfigurasjoner

Finn ut hvordan klemmeskjøter gir sterkere vedheft enn gjærede skjøter og hjørneskjøter. Bilde av hjørneskjøt, gjæret skjøt og forbedret klemmeskjøt.

Gjærede skjøter er vanlige i mange bruksområder. Når de utsettes for krefter, er det en del mekanisk styrke involvert, men det er også ganske mye kløyving utenfor planet på momentarmen. Disse skjøtene, på samme måte som T-skjøtkonfigurasjoner, er som regel svært sterke og holdbare når mekaniske eller termiske festemetoder brukes.

Som med modifikasjoner for T-skjøter kan hjørner forbedres ved å tilføye en låsemekanisme, for eksempel en klemmeskjøt, for å fordele belastningen i planet i limet. Som med andre skjøter som er velegnet for lim, konverteres kløyving til skjæring, samtidig som de mekaniske fordelene ved stolper og søyler opprettholdes.


Konstruksjon av limskjøt for panelliming side ved side

Finn ut hvordan overlappingsskjøter gir sterkere vedheft enn firkantede buttskjøter. Bilde av firkantet buttskjøt og forsterket overlappingsskjøt.

Firkantede buttskjøter er vanlig sveisepraksis når to plater skal monteres side ved side. Dual action-fester med riller brukes til å holde to store paneler sammen ved trearbeid, for eksempel laminerte bordplater.

Disse skjøtkonstruksjonene er ofte tilstrekkelige for termisk eller mekanisk feste, men de påfører unødvendig belastning på et lim, på samme måte som rør-i-rør-skjøter. Overlappende skjøter er en av de vanligste industrielle limskjøtene ved montering av to paneler, liming av paneler på rammer eller sammenligning av lim for FoU eller konstruksjon. Kløyving fra en firkantet buttskjøt er nå primært skjærbelastning påført over hele vedheftsarealet, selv om litt kløyving fortsatt kan forekomme.


Relaterte artikler for opplæring


Ta kontakt med oss
Vi er her for å hjelpe.

Trenger du hjelp til å finne det rette produktet til prosjektet ditt? Kontakt oss på 06384 hvis du trenger råd angående produkt, teknikk eller bruksområde, hvis du vil samarbeide med en teknisk 3M-spesialist, eller hvis du har behov for å diskutere prosjektet ditt.

Trenger du hjelp til å finne det rette produktet til prosjektet ditt? Kontakt oss på 06384 hvis du trenger råd angående produkt, teknikk eller bruksområde, hvis du vil samarbeide med en teknisk 3M-spesialist, eller hvis du har behov for å diskutere prosjektet ditt.