Senter for sveisevern

Velkommen til 3Ms senter for Sveisebeskyttelse

4 trinn til riktig beskyttelse

Her finner du fire trinn som du kan følge for å finne riktig beskyttelse til oppgaven som skal utføres.


Øye- og ansiktsvern for sveisere


Åndedrettsvern for sveisere

Hvis du vil vite mer om hvordan du velger egnet utstyr, kan du laste ned 3Ms veiledning om sveisevern (PDF) eller gå til produktoversikten for sveisevern