4-steps-hero

4 trinn for tryggere sveising

Sveising – er det en av verdens farligste jobber?

 • Vi tar øye-og ansiktsvern like alvorlig som du gjør, men vi vet også at komfort og optisk klarhet er andre viktige faktorer for at sveiserne skal kunne bruke det personlige verneutstyret sitt. Sykdom som forårsakes av andre farer, som sveiserøyk, oppdages ofte ikke før etter flere uker, måneder eller år.

  Her er fire enkle trinn du kan følge for å gjøre det enklere å velge riktig grad av beskyttelse og komfort for å holde deg så trygg som mulig under sveiseprosessen:

 • Andre ressurser for arbeideres helse og sikkerhet

  Sikkerhetssenter for sveising


 • 4-steps-1

  Identifiser farene

  Lag en liste over alle risikoene tilknyttet sveising i ditt arbeidsmiljø (stråling, gnister, damp, støy, snubling, fallende gjenstander osv.) Du finner mer informasjon om de ulike faretypene i trinn 1 nedenfor.

 • 4-steps-2

  Vurder risikonivåene

  Når du evaluerer alle risikonivåene, kan du prioritere hvilke du bør forhindre først. Du finner mer informasjon om ulike typer av farer i trinn 2 nedenfor. Kontakt en profesjonell helseekspert for å finne ut hvor høye farenivåene er i forhold til sikkerhetsstandardene i landet ditt.

 • 4-steps-3

  Velg en sveiseskjerm som passer dine behov

  Vurder hva slags verneutstyr du har behov for (for øyne, ansikt, hode eller hørsel) basert på beskyttelsesnivå og -type samt kravene du har til komfort, stil og vedlikehold – slik at du kan jobbe trygt og effektivt. Du finner ytterligere veiledning for de ulike typene av farer i trinn 3 nedenfor.

 • 4-steps-4

  Opplæring, motivasjon og vedlikehold

  At sveisevernet holder seg på plass under arbeidet avhenger av at det brukes korrekt. 3M følger opp dette på tre måter:

  Opplæring: Du kommer til å lære hvordan du tar det rette valget, og en sikkerhetsveileder fra 3M kan lære deg eller de ansatte hvordan og hvorfor de bør bruke utstyret sitt.

  Motivasjon: Vet de ansatte hvordan de skal bruke og vedlikeholde utstyret sitt? Sikkerhetsveilederen fra 3M kan hjelpe deg med uformelle sikkerhetsmøter og plakater der du arbeider.

  - Stell og vedlikehold: Verneutstyret påvirkes av gnister, varme, damp og vanlig bruk. Derfor bør det kontrolleres regelmessig.


Hvordan kan vi hjelpe deg?

Enten du vil ha råd fra oss eller avtale et møte med en sikkerhetsveileder fra 3M, er det bare å kontakte oss.

KONTAKT OSS