Beskyttelse av dine ansatte

Læringssenter

3M har fokus på helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Vårt læringssenter gir deg grunnleggende kunnskap slik at du kan beskytte deg på best mulig måte. Nedenfor finner du informasjon om forskjellig personlig verneutstyr.