Tilpasningsverktøy

Tilpasning av Personlig Verneutstyr

 • Tilpasning av personlig verneutstyr utgjør en viktig del av programmet for optimal beskyttelse på arbeidsplassen. Hensikten er å hjelpe den enkelte med å velge riktig produkt og størrelse, samt øve på riktig tilpasning, for å sikre et optimalt beskyttelsesnivå mot arbeidsrelaterte utfordringer. Prinsippene for tilpasning av personlig verneutstyr gjelder i utgangspunktet for alt personlig verneutstyr, men anerkjente testmetoder brukes vanligvis for tettsittende åndedrettsvern, hørselsvern og vernebriller.


Hvorfor er det viktig at verneutstyret er tilpasset hver enkelt?

  • For å oppnå best mulig beskyttelse må verneutstyret være tilpasset brukeren
  • Gir en vurdering av hvor godt tilpasset et personlig verneutstyr er
  • Et riktig tilpasset produkt skal også være komfortabelt i tillegg til å gi god beskyttelse
  • En fin mulighet for opplæring i riktig bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr

Ulike land har forskjellige tolkninger av hvordan tilpasning av personlig verneutstyr bør utføres. Det finnes imidlertid to hovedmetoder: kvalitativ og kvantitativ tilpasningstest.


Metoder for tilpasning

 • Kvalitativ – et godkjent/ikke godkjent kriterium basert på brukerens subjektive tilbakemelding
  • Gir en GODKJENT / IKKE GODKJENT tilbakemelding basert på brukerens subjektive vurdering, eller en begrenset objektiv måling, for eksempel trykklekkasjetest for enkelte spesialtilpassede ørepropper
  • Brukeren må selv avgjøre om det personlige verneutstyret sitter korrekt, basert på for eksempel indikatorer som smak/lukt for åndedrettsvern
 • Kvantitativ – gir objektiv tilbakemelding og genererer en numerisk verdi som forteller hvor godt produktet er tilpasset
  • Gir en objektiv måling av produktets passform
  • For åndedrettsvern sammenlignes verdien med et minimumsnivå for å avgjøre om det kan brukes eller ikke
  • For hørselsvern viser målingen den personlige dempningsverdien (PAR)

Hva er forskjellen på en tilpasningskontroll og en tilpasningstest?

Tilpasning av passform kan utføres ved hjelp av en enkel tilpasningskontroll eller en mer avansert testmetode. En tilpasningskontroll er en svært enkel metode for å sjekke om det personlige verneutstyret sitter riktig på brukeren – det sier ingenting om hvor godt brukeren er beskyttet.

 • Tilpasningskontroll
  • Utføres av den enkelte hver gang vedkommende skal bruke personlig verneutstyr
  • En god praksis som gir en indikasjon på om det personlige verneutstyret brukes korrekt
  • Ansvaret ligger hos den ansatte
  • Viser grove tilpasningsfeil
  • Bruksanvisningen inneholder aktuelle instruksjoner
 • Tilpasningstest
  • En test som må utføres hver gang et nytt personlig verneutstyr tas i bruk
  • Avgjør om verneutstyret er egnet til testpersonen
  • Utføres av en kvalifisert fagperson utpekt av arbeidsgiveren
  • Dette er arbeidsgiverens ansvar og er i enkelte land et krav i nasjonale forskrifter