Trygg og sikker. Alltid riktig passform.

Tilpasningstest

3Ms senter for Åndedrettsvern

Oversikt over prosessen for korrekt tilpasning

Tettsittende åndedrettsvern må fungere som et segl rundt brukerens ansikt for å gi optimal beskyttelse. Dette inkluderer støvmasker (også kalt «filtrerende ansiktsmasker»). Tilpasningskontroll er derfor et krav i mange land før den ansatte kan ta i bruk åndedrettsvern på jobben. I tillegg bør tilpasningstester utføres i disse tilfellene:

 

 • Når et åndedrettsvern i en annen størrelse, stil, modell eller type skal brukes.
 • Når det skjer forandringer i ansiktet som kan påvirke passformen – for eksempel kraftig vektendring eller betydelig tannlegearbeid.
 • I noen land må dette gjøres regelmessig. I USA for eksempel må passformester gjentas minst én gang i året.

 

De aktuelle forskriftene for tilpasningstester krever ikke at de som utfører testene sertifiseres, men de må være kvalifisert til å utføre testen. De må kunne lære opp brukerne i å tilpasse åndedrettsvernet riktig, gjenkjenne feilaktige tester, og rengjøre og vedlikeholde utstyret etter gjeldende rutiner. I noen land finnes det imidlertid frivillige evalueringsprogrammer for tilpasningstesteres kompetanse, for eksempel Fit2Fit-planen fra BSiF i Storbritannia.

Les mer om forskrifter for tilpasningstester

   

Det finnes to typer tester: kvalitative og kvantitative.

Det finnes to typer tester: kvalitative og kvantitative.

 • Kvalitativ tilpasningstest (QLFT)

  Kvalitative tester (QLFT) kan bare brukes til tilpasningstester:

  Bare filtrerende ansiktsmasker og halvmasker (med partikkel- eller kombinasjonsfiltre). Kvalitative metoder kan være egnet for helmasker i henhold til enkelte forskrifter og bare i bestemte tilfeller. QLFT blir godkjent / ikke godkjent og baserer seg på brukerens evne til å smake et godkjent testmiddel. Dette er de mest fremtredende:

  o Sakkarin (søtt); kan teste åndedrettsvern med partikkelfiltre i alle klasser.
  o Bitrex® (bittert); kan teste åndedrettsvern med partikkelfiltre i alle klasser.

  Hver QLFT-metode består av syv øvelser som hver tar ett minutt:
  o Normal pusting.
  o Dyp pusting.
  o Bevegelse av hodet fra side til side.
  o Bevegelse av hodet opp og ned.
  o Bøying ved hoftene.
  o Lesing / høyt snakking.
  o Normal pusting igjen.

  Les mer om protokollene for tilpasningstester.

 • Kvantitativ tilpasningstest (QNFT)

  Kvantitative tester (QNFT) kan brukes for tilpasningstester av alle tettsittende åndedrettsvern. Dette innebærer å bruke et instrument til å måle lekkasjer rundt ansiktstetningen og gir et numerisk resultat – en «passformfaktor». Det finnes tre godkjente QNFT-testprotokoller:
  o En generert aerosol som bruker et ufarlig stoff, for eksempel vanlig kokesalt (NaCl), som genereres i et testkammer.
  o Tellere av kondensasjonskjerner (CNC) bruker en naturlig aerosol og trenger ikke testkammer.
  o Kontrollert negativt trykk (CNP) bruker en test som skaper vakuum ved å fjerne luft midlertidig. (Det finnes også en fjerde metode, som er en forkortet utgave av denne.)

  QNFT-er bruker de samme syv øvelsene som QLFT-er (i USA brukes det i tillegg en «grimase»-test, der personen som testes, smiler eller rynker brynene i 15 sekunder).

  Halvmasker med negativt trykk må oppnå en beskyttelsesfaktor på minst 100, og helmasker med negativt trykk må oppnå minst 500 (USA) eller 2000 (Storbritannia).


 • Hvorfor er passform viktig?

  Tilpasning av åndedrettsvern er viktig fordi det påvirker mange ulike faktorer:

  • Forsegling.
  • Kompatibilitet.
  • Stabilitet.
 • åndedrettsvern

  Åndedrettsvernets forsegling

  En god passform betyr at åndedrettsvernet danner en tett forsegling mot huden. Åndedrettsvern fungerer bare når det går luft gjennom filteret. Luft tar alltid minste motstands vei, så hvis forseglingen ikke er tett, vil luften gå igjennom åpningene i stedet for gjennom åndedrettsvernet, noe som fører til dårligere beskyttelse.

 • Kompatibilitet med annet personlig verneutstyr

  Vernebriller, hørselsvern, ansiktsskjermer, hjelmer og vernedresser kan komme i veien for åndedrettsvernet på en persons ansikt, hode eller kropp. Hvis for eksempel en halvmaske ikke sitter korrekt (særlig hvis den er for stor), kan den komme i veien for vernebriller. Jo oftere det skjer, desto mer dugg kan det forekomme på vernebrillene, og desto mer sannsynlig er det at forseglingen til åndedrettsvernet ødelegges.
  Du finner mer informasjon i produktets bruksanvisning.

  For å fange opp denne problemstillingen, krever forskriftene for tilpasningstester at eventuelt personlig verneutstyr som kan komme i veien for åndedrettsvernets forsegling, må brukes under tilpasningstesten.

 • Stabilitet for åndedrettsvern

  Jo bedre passform et åndedrettsvern har, desto mer stabilt sitter det på brukerens ansikt. Tilpasningstesting avgjør hvor godt forseglingen til åndedrettsvernet opprettholdes når brukeren beveger seg. Det er grunnen til at de som testes, blir bedt om å utføre flere øvelser som en del av testingen. Et åndedrettsvern som flytter på seg under bevegelse, vil ikke opprettholde forseglingen.

 • Kontroll av forsegling: en viktig daglig test før bruk

  Brukeren av tettsittende åndedrettsvern, bør kontrollere forseglingen hver gang de tar på seg åndedrettsvernet. Det kan også være påkrevet av nasjonale forskrifter, med mindre bruken av åndedrettsvern er frivillig. Tilpasningstester sikrer at åndedrettsvernet er riktig tilpasset og danner en sikker og tett forsegling, mens en kontroll av forseglingen sikrer at produktet alltid fungerer som det skal.

  Brukere kan gjøre dette ved å utføre en forseglingssjekk med negativt eller positivt trykk:
  o En kontroll med positivt trykk innebærer å dekke til utåndingsventilen på hel- eller halvmasker. På åndedrettsvern uten utåndingsventil dekkes overflaten vanligvis med hendene. Prøv så å puste ut. Et svakt trykk skal bygge seg opp, og det skal ikke lekke luft langs kantene på åndedrettsvernet.
  o En kontroll med negativt trykk innebærer å dekke til innåndingsventilen på hel- eller halvmasker. På åndedrettsvern uten utåndingsventil dekkes overflaten vanligvis med hendene. Prøv så å trekke pusten. Forseglingen er tett hvis det ikke kommer inn luft.

  Du finner mer informasjon i produktets bruksanvisning.Fakta om tilpasningstesting

Tilpasningstesting er påkrevd av mange nasjonale forskrifter, men er også avgjørende for åndedrettsvern. I denne listen finner du svar på spørsmål om tilpasningstesting.

 • Tilpasningstester bør utføres før tettsittende åndedrettsvern tas i bruk
  I tillegg må tilpasningstesting med ansatte utføres hver gang et åndedrettsvern av forskjellig størrelse, stil, modell eller merke skal brukes, når det skjer fysiske forandringer som kan påvirke passformen (for eksempel kraftige vektendringer, omfattende tannlegearbeid eller andre forandringer i ansiktet) og på regelmessig basis i henhold til nasjonale forskrifter. OSHA i USA krever for eksempel årlig testing.
 • Disse tettsittende åndedrettsvernene – som også er kjent som filtrerende ansiktsmasker – må tilpasningstestes før obligatorisk bruk på anlegg.
 • Mange nasjonale forskrifter spesifiserer imidlertid at de som utfører tilpasningstester (tilpasningstesterne), må være kvalifisert til å utføre tester, gjenkjenne ugyldige resultater og rengjøre og vedlikeholde utstyr. I noen land finnes det frivillige evalueringsprogrammer for tilpasningstesteres kompetanse, for eksempel Fit2Fit-programmet fra BSiF i Storbritannia (se www.fit2fit.org)
 • Kvalitative tester (QLFT) kan bare brukes til tilpasningstesting av visse luftrensende åndedrettsvern med negativt trykk og tettsittende åndedrettsvern med positivt trykk og lufttilførsel. Slike tester er basert på brukernes evne til å kjenne igjen bestemte smaker, lukter og irritanter. Kvantitative tester (QNFT) kan brukes for tilpasningstester av alle tettsittende åndedrettsvern. Det brukes også et instrument for å måle lekkasjer rundt ansiktsforseglingen og generere et numerisk resultat – en «passformfaktor».
 • Uten tilpasningstesting er det umulig å vite om åndedrettsvern faktisk leverer det annonserte beskyttelsesnivået for spesifikke arbeidere. Åndedrettsvern med dårlig passform leverer sannsynlig ikke beskyttelsesnivået som er angitt av den nominelle vernefaktoren (NPF) eller tilordnede vernefaktoren (APF), og brukerne kan derfor bli eksponert for åndedrettsrelaterte farer på arbeidsplassen.
 • Åndedrettsvern brukes ofte sammen med annet personlig verneutstyr (PVU). Vernebriller, hørselsvern, ansiktsskjermer, hjelmer og vernedresser kan komme i veien for åndedrettsvernet på en persons ansikt, hode eller kropp og dermed hindre at åndedrettsvernet får god forsegling. Tilpasningstesting bør utføres for å sikre at utstyret er kompatibelt og ikke reduserer åndedrettsvernets effektivitet på grunn av at forseglingen mot ansiktet ikke er tett.
 • Åndedrettsvern fungerer bare når det går luft gjennom filteret. Luft tar alltid minste motstands vei, så hvis masken ikke har god forsegling mot ansiktet, går luften alltid rundt i stedet for gjennom åndedrettsvernet. Derfor er det viktig å sørge for korrekt passform ved bruk av tettsittende åndedrettsvern.
 • Skjegg, bart eller til og med skjeggstubber kan hindre at det dannes en tett forsegling mellom et tettsittende åndedrettsvern og en persons ansikt. Derfor krever tilsynspersonell at de ansatte barberer seg den samme dagen som tilpasningstesten utføres, og skjegg/bart forbys på steder der åndedrettsvernet kommer i kontakt med ansiktet.
 • Det er grunnen til at tilpasningstester inkluderer flere øvelser, som å snu på hodet og snakke. Dette avgjør hvor tett åndedrettsvernet er når brukeren er i bevegelse.

Journal for tilpasningstesting

 • Journalen for tilpasningstesting er arbeidsgiverens dokumentasjon på at tilpasningstesting for de ansatte er utført og godkjent. Denne journalen må oppbevares sammen med dokumentasjonen for programmet for åndedrettsbeskyttelse frem til neste tilpasningstest.