Utvalg, bruk og vedlikehold av personlig verneutstyr

Valg og bruk av Personlig Verneutstyr

Komfort

Hva avgjør hvor komfortabelt et produkt er?

Sider ved komfort

Hvorfor er komfort viktig?

 • Både brukere og de som angir spesifikasjoner, er enige om at beskyttelse og komfort er de to viktigste elementene ved valg av personlig verneutstyr.
 • Personlig verneutstyr som ikke er komfortabelt nok, blir kanskje ikke brukt skikkelig – eller i det hele tatt – noe som reduserer beskyttelsen betraktelig.
 • Beskyttelsen du får av personlig verneutstyr i løpet av et arbeidsskift, kan reduseres dramatisk når det ikke brukes ved eksponering – selv om det bare er snakk om korte perioder.
 • Hvis for eksempel et FFP2-åndedrettsvern brukes 90 % av tiden – altså brukes det ikke 48 minutter av et 8 timers skift – blir den reelle beskyttelsesfaktoren nesten halvert.

Kompatibilitet

Er produktet egnet for oppgaven, og kan det brukes sammen med annet personlig verneutstyr?

Sider ved kompatibilitet

Hvorfor bør jeg være opptatt av kompatibilitet av personlig verneutstyr?

Tap eller reduksjon av beskyttelse

 • I hvilke situasjoner han beskyttelsen bli redusert?
 • Hvilke situasjoner kan påvirke passformen?
 • Er det situasjoner der personlig verneutstyr ikke kan brukes?

 

Redusert komfort

 • Dårlig kompatibilitet av personlig verneutstyr kan føre til redusert brukerkomfort
 • Komfort og kompatibilitet er ofte hovedgrunnene til at personlig verneutstyr ikke blir brukt

 

Resultater fra gjennomførte spørreundersøkelser

Brukervennlighet

Personlig verneutstyr kan begrense bevegelsesfriheten

Personlig verneutstyr er bare effektivt når det brukes riktig og sitter komfortabelt. Samtidig er det viktig at det har riktig beskyttelsesnivå for arbeidet som skal utføres.

Tenk over dette

 • Alle sider ved jobben – også ytterpunktene. Når du skal strekke deg etter noe, bøye deg, arbeide med økt intensitet, ligge og sitte på huk
 • Pass på at du slapper av og har det komfortabelt når det er pause. Må man ta av seg verneutstyret når man har en pause i arbeidet? Er det enkelt å gjøre det? Er det vanskelig å bruke toalettet osv.?
 • Tenk på hvordan ytterligere risiko kan unngås, for eksempel snublefare. HVis du bruker trykkluftslanger kan det være et alternativ å bruke batteridrevet utstyr. Eller har du behov for styringssystem for trykkluftslangen? Når det gjelder fallsikring, bør du vurdere valg av sele, fallsikringsutstyr og redningsliner slik at du har tilgang til alle områder.

 

Størrelse

 • Personlig verneutstyr i feil størrelse kan begrense beskyttelsen og være ukomfortabelt å bruke.
 • For store produkter kan føre til lekkasjer, henge seg fast i ting og henge løst, noe som kan føre til problemer med sikkerhet og justering
 • For små produkter kan hindre bevegelsesfriheten, påføre trykk og føre til sikkerhetsproblemer.
 • Det er viktig at personlig verneutstyr kan brukes av personer i ulike størrelser og fasonger. Det er et økt fokus på fleksibelt personlig verneutstyr som kan tilpasses mindre fasonger, for eksempel kvinner, i stedet for å bruke én størrelse som passer for alle.

 

For kompatibilitet av personlig verneutstyr tas alt dette med i betraktningen, for å sikre at utstyret fungerer optimalt.