Tilpasning av vernebriller

Tilpasning av vernebriller

Fire elementer for tilpasning av vernebriller

Metode

 • Som med alt annet personlig verneutstyr er komfort avgjørende for at utstyr blir brukt. Vernebriller som ikke sitter som de skal, vil ikke gi optimal beskyttelsen, og kan forårsake øyeskader. En sikker tilpasning av vernebriller er derfor ekstremt viktig. I motsetning til åndedrettsvern, der det er obligatorisk å teste passformen på ansiktet, finnes det ingen regulatoriske krav for tilpasning av vernebriller. Selv om de nåværende standardene (for eksempel BS 7029:1999) foreslår at vernebrillenes passform vurderes nøye, finnes det ingen spesifikke retningslinjer for hvordan passformen skal evalueres og tilpasses for enkeltpersoner. Det er ikke alltid nok å gjøre en vurdering basert på størrelse og justerbare funksjoner for å avgjøre hva som er vernebrillers beste passform og sikkerhet. Det innovative og unike 3M™-systemet for tilpasning av vernebriller består av noen enkle trinn og gjør det mulig å evaluere passformen. Denne metoden omfatter bruk av måleverktøy for tildekning og avstand og kan være til hjelp i å vurdere fire elementer forbundet med vernebrillers passform.

 • Synsfelt

  Kontroller at brukeren har godt utsyn og kan se i alle retninger øyet kan se, uten betydelige hindringer i synsfeltet. Forstyrrelser i synsfeltet kan redusere sikten som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte.

 • Beskyttelse

  Kontrollerer at vernebrillene holder seg på plass for å beskytte øynene, og ikke faller av når hodet er i bevegelse.

 • Tilpasning

  Tilpasningsmåleren vurderer hvor godt vernebrillene dekker og beskytter det myke vevet rundt øynene.

 • Avstander

  Avstanden måles for å identifisere svært store avstander mellom vernebrillene og ansiktet. Store avstander kan gi klar bane for flygende partikler og gjenstander.

Bilde av tilpasningssystemet for vernebriller

Se mer informasjon om 3Ms øyevern