Optiske klasser

Optiske klasser

Klart bedre

Skarpt syn

  • Brytningsegenskapene til glassene i vernebriller må overskride et visst nivå for å sikre at de har en klarhet som er akseptabel for bestemte arbeidsoppgaver. Glassene kan deles inn i tre klasser.

    Optisk klasse 1 er for arbeid med spesielt høye synskrav for permanent bruk. Optisk klasse 2 er for arbeid med gjennomsnittlige synskrav. Optisk klasse 3 er for grovt arbeid uten spesielle synskrav (bare tiltenkt helt spesielle tilfeller og ikke for permanent bruk).

    Det finnes også forskjellige optiske forvrengninger som fører til ulike forvrengningseffekter. Det finnes sfæriske, prismatiske, sylindriske og astigmatiske forvrengninger. De ovennevnte optiske klassifiseringene og den tilhørende bruksperioden avhenger av de respektive forvrengningseffektene. Derfor blir sfæriske forvrengninger plassert i optisk klasse 1, prismatiske og sylindriske forvrengninger i klasse 2 og astigmatiske forvrengninger i klasse 3.


Se mer informasjon om 3Ms øyevern