Lovgivning

Europeiske standarder – grunnleggende standarder

• EN166, 2002: Personlig øyevern – krav
• EN167, 2002: Optiske testprosedyrer, f.eks. lysbrytning, sfærisk og astigmatisk brytning
• EN168, 2002: Ikke-optiske testprosedyrer, f.eks. mekanisk styrke, væskedråper, sprut osv.

Europeiske standarder – spesifikke krav

• EN169, 2002: Personlig øyevern – filtre for sveisearbeid
• EN170, 2002: Personlig øyevern – overføringskrav for UV-filtre
• EN171, 2002: Personlig øyevern – overføringskrav for IR-filtre
• EN172, 2002: Personlig øyevern – solfiltre til kommersielt bruk
• Laserbriller – EN 207, 2009


Linsemerking

Merking på innfatningen