Vurder risikonivåene

Vurder risikonivåene

Europeiske standarder for øye- og ansiktsvern under sveising

 • I Europa må alt personlig verneutstyr CE-merkes og godkjennes i henhold til direktivet for personlig verneutstyr (89/686/EEC) før det kan legges ut for salg. Produkter kan sertifiseres i henhold til relevante, nasjonale og harmoniserte standarder for å vise at de overholder de grunnleggende kravene i direktivet for personlig verneutstyr.

  Sveiseskjermer med sveiseglass omfattes av standardene EN 175, EN 166, EN 169 (for passive sveiseglass) og EN 379 (automatisk nedblendbare sveiseglass).

 • Andre ressurser for arbeideres helse og sikkerhet

  Senter for sveisesikkerhet
  Farer for øynene
  Slik velger du riktig hjelm


Mekanisk slagenergi

I EN 175 og EN 166 er personlig verneutstyr klassifisert etter den mekaniske slagenergien det har:

 • Merk: Produkter merket klasse B er ikke laget for å være fullstendig beskyttende under alle tenkelige omstendigheter – for eksempel ved bruk av slipeskiver og slipemaskiner. Utfør en risikovurdering for å avdekke behovet.

I tillegg finnes det klassifikasjoner som gjelder bruksområder


Optisk kvalitet

For EN 166- og EN 379-standardene klassifiseres den optiske kvaliteten på sveiseglasset eller ansiktsskjermen fra 1 til 3, hvor 1 er best. Det finnes bare én klassifisering for optisk klasse for passive sveiseglass og -skjermer. Automatisk nedblendbare sveiseglass klassifiseres etter fire punkter: optisk klasse, variasjoner i lystransmisjon, lysspredning og vinkelavhengighet.

Sveiseglass fra 3M er merket med mørkhetsgrad (DIN) og optisk klasse. Merk: Det følgende er et eksempel fra et 3M™ Speedglas™ SL sveiseglass (EN 379). Riktig klassifisering er merket på sveiseglasset.


Hvordan lese merkingen på sveiseglasset

Som du ser i illustrasjonen nedenfor, er alle sveiseglassene våre merket med modellens spesifikke mørkhetsgrad (DIN) og optiske klassifikasjon:

Merking på sveiseglass

Hvis du vil vite mer om europeiske standarder, kan disse bestilles på nettet fra andre aktører.


Trinn 3

Gå videre til trinn 3 for å se en generell oversikt over 3M™ sveiseskjermer og -glass som passer til ditt bruksområde.