Farer for øynene

Farer for øynene

Du får ingen ny sjanse når du skader øynene

 • De vanligste øyeskadene som forårsakes av UV/IR-stråling, er brannskader på netthinnen og skader på hornhinnen som følge av plutselige sterke lysglimt. Slike skader fra sterkt lys kan forhindres ved å bruke egnet verneutstyr. Forskjellige bruksområder krever ulik beskyttelse, og det er avgjørende å velge det utstyret som er best egnet for jobbsituasjonen din.


Stråling

Sveiseblindhet oppstår når overflaten av øyet eksponeres for store mengder ultrafiolett stråling (UV-stråling). Dette kan skje hvis buen utilsiktet tennes mens sveisehjelmen er hevet eller øynene på annen måte er ubeskyttet. Langvarig overeksponering for buestråling er knyttet til brannskader på netthinnen, katarakter og hudkreft.

Partikler i høy hastighet

Øyeskader fra fremmedlegemer forekommer når elementer som støv, slipespon eller sveisesprut kommer inn i øyet. Når en partikkel penetrerer det ytre laget av øyet og kommer inn i selve øyet, kalles den et penetrerende fremmedlegeme. Slike partikler eller objekter kommer ofte i høy hastighet og er vanligvis lagd av metall. Penetrerende øyeskade kan være svært alvorlig og føre til blindhet hvis det ikke oppdages og behandles raskt.

Slik unngår du å bli en del av øyeskadestatistikken

Selvblendende sveiseglass gjør det mulig for sveisere å holde øye- og ansiktsvernet sitt – sveisehjelmen – på plass mye oftere enn med passive sveiseglass. Hvis du alltid ser godt, reduserer grunnene til hele tiden å løfte hjelmen betraktelig, noe som innebærer følgende:

 

 • Du reduserer sannsynligheten for å bli eksponert for skadelig UV/IR-stråling ved utilsiktet tenning av buen. Eller å bli eksponert for buer fra andre sveisere i nærheten. I tillegg til midlertidig smerte fra sveiseblindhet er langvarig overeksponering for buestråling knyttet til brannskader på netthinnen, katarakter og hudkreft.
 • Du reduserer risikoen for øyeskader fra fremmedlegemer i form av slipespon eller sveisesprut.
 • Du trenger ikke nikke ned sveisehjelmen igjen (noe nakken kommer til å takke deg for). Når du unngår nikkebevegelsen, er det også mindre sannsynlig at hendene beveger seg, slik at elektroden forblir der du vil ha den når du starter hver sveiseoperasjon. Og det kan føre til bedre sveisesømmer, mindre sliping og mindre omarbeid.
 • Andre produktivitets- og sikkerhetsfordeler ved selvblendende glass: Du kan ha øye- og ansiktsvernet på plass allerede når du kryper inn på trange områder. Dette gjør det mye lettere å komme i gang med vanskelige sveiseoperasjoner.

 


Se forskjellen!


Vanlige spørsmål om selvblendende sveiseglass

En av de vanligste øyeskadene som forårsakes av UV/IR-stråling, er brannskader på netthinnen og skader på hornhinnen som følge av plutselige sterke lysglimt. Vi vet at øyevern er viktig for alle som jobber med sveising, og her ser du svarene våre på noen av de vanligste spørsmålene vi hører om de selvblendende glassene våre

 • Er 3M™ Speedglas™ selvblendende sveiseglass like trygge som passive glass?
  Ja, de selvblendende glassene i Speedglas-serien gir kontinuerlig vern (tilsvarende mørkhetsgrad 13) mot ultrafiolett og infrarød stråling (UV/IR-stråling) uavhengig av om glasset er i lys eller mørk modus og om selvblendingsfunksjonen er koblet inn. De er potensielt tryggere enn passive glass, siden du kan ha hjelmen i ned-posisjonen under hele sveiseprosessen, ettersom glasset automatisk bytter fra lys til mørk modus og tilbake igjen – og dermed økes produktiviteten mens du sveiser. I tillegg er ikke hendende dine opptatt med å justere hjelmen hele tiden.
 • Ikke mer enn tradisjonelle glass. Alle sveiseglassene i Speedglas-serien har (utbyttbare) beskyttelsesplater både innvendig og utvendig, og det er enkelt å bytte dem ut hvis de får mange ujevnheter eller riper eller blir for skitne til å kunne rengjøre med en myk klut. Sveiseglasset er innfelt i hjelmen og derfor godt beskyttet. Sveisehjelmene i Speedglas-serien er like robuste som passive sveisehjelmer.
 • Med de selvblendende glassene i Speedglas-serien er du alltid beskyttet mot skadelig UV/IR-stråling. De selvblendende glassene i Speedglas-serien gir kontinuerlig vern (tilsvarende mørkhetsgrad 13) mot ultrafiolett og infrarød stråling (UV/IR-stråling) uavhengig av om glasset er i lys eller mørk modus og om selvblendingsfunksjonen er koblet inn.
 • Nei. Glasset bytter for raskt til at øyet ser noe glimt (0,1 ms ved romtemperatur). Tenningen av lysbuen skjer uten at du ser noe glimt.
 • De selvblendende glassene i Speedglas-serien bytter hele tiden automatisk mellom lys og mørk modus. Du har begge hendene fri og kan plassere elektroden presist, så du blir mer produktiv mens du sveiser. Selvblendende hjelmer kan også bidra til å redusere nakkebelastning som skyldes «hjelmnikking», samtidig som nøyaktigheten av elektrodeplasseringen økes betraktelig. Dette fører igjen til redusert behov for sliping og omarbeid. Glasset gir konstant, klart utsyn, så selv svært vanskelige sveiseprosesser blir betydelig enklere.
 • Hvis lønnsomhet defineres som beskyttelse, er én dag nok. Men selv om det av og til kan være vanskelig å måle «beskyttelse», er det mye enklere å måle effektivitet og sveisekvalitet. Det fremgår av ulike studier at du kan øke effektiviteten betraktelig ved å bruke de selvblendende glassene i Speedglas-serien. Det blir naturligvis mulig å jobbe raskere når du alltid ser godt, men i tillegg kan du bevege deg mer effektivt, slik at du kan plassere elektrodene mer presist. De fleste dårlige sveisestarter kan unngås. Færre dårlige sveisesømmer fører til mindre sliping og generelt høyere kvalitetsnivåer. Nedbetalingsdiagram.

  Eksempel:

  Produktivitetsgevinsten avhenger naturligvis av bruksområdet. Hvis du jobber mye med heftsveising, får du mye høyere produktivitetsgevinst enn hvis du jobber med lange sveisesømmer. Når det er sagt, bruker dette eksempelet en konservativ 15 % produktivitetsgevinst. Hvis lønnskostnadene er 200 kr i timen, har sveisehjelmen betalt for seg selv etter ca. to måneder. Etter ett år kan produktivitetsgevinsten utgjøre besparelser på opptil 60 000 kr (som du kan se på som ny fortjeneste). Merk: Disse beløpene er omtrentlige og kan variere.

 • Når det gjelder sveiseutstyr og sikkerhetsprodukter, er klisjeen «Du får det du betaler for» definitivt sann. Sveiseutstyr og personlig verneutstyr (PVU) bør alltid velges på bakgrunn av den enkeltes omstendigheter og ikke basert på pris. Det beste sveiseglasset avhenger primært av hva slags sveiseprosesser som utføres. Men det avhenger også av personlige preferanser som innbefatter hele sveisehjelmsystemet, for eksempel størrelsen på synsfeltet, periferisk syn, oppfattet vekt og balanse, behovet for ytterligere beskyttelse osv.

  Før du velger modell, bør du spørre deg selv om dette:


  • Hvordan kommer jeg til å bruke sveisehjelmen?
  • Endrer jeg av og til sveiseprosess?
  • Bruker jeg en strømstyrke som er svært lav (<20 ampere) eller svært høy (>300 ampere)?

  Dette er en langsiktig investering: Et variabelt sveiseglass gir mer fleksibilitet for nye arbeidsforhold. Du bør alltid kontakte sikkerhetsingeniøren, sikkerhetssjefen eller en annen sikkerhetsekspert hvis du er usikker på hva slags øyevern du trenger i arbeidssituasjonen din.

Farer for øynene

Trinn 2

Gå videre til trinn 2 for å se en generell oversikt sikkerhetsaspekter du bør ha i tankene når du velger øye- og ansiktsvern for sveisingen du gjør.