Slik velger du riktig åndedrettsvern

Slik velger du riktig åndedrettsvern

Hvilken type åndedrettsvern passer best for deg og dine behov?

 • Støvmasker, åndedrettsvern til gjenbruk, batteridrevne åndedrettsvern eller trykkluftdrevne åndedrettsvern?

  Oversikt over de fire generelle typene 3M™-åndedrettsvern egnet til sveising. Det kan hende du også tar hensyn til andre ting enn de spesifikke filtreringskravene i løpet av valgprosessen – for eksempel stilen/konfigureringen av utstyret, personlige preferanser / komfort og vedlikeholdsaspektet.

 • Andre ressurser for arbeideres helse og sikkerhet

  Senter for Sveisebeskyttelset
  Luftveisfarer
  Vurder risikonivåene


1. Leter du etter åndedrettsvern til sveising som er designet for å gjøre det lettere å puste?
2. Prøver du å hjelpe sveiserne dine med å få det kjøligere og mer komfortabelt – selv når de jobber under varme og fuktige forhold?
3. Trenger du åndedrettsvern som helt siden begynnelsen av designprosessen er utviklet med tanke på kompatibilitet med annet verneutstyr for øyne, ansikt, hode og hørsel?
4. Må du ta hensyn til brukere med bart/skjegg?


 • Batteridrevet Turbo

  Batteridrevet Turbo

  • Nominell beskyttelsesfaktor (NPF) på opptil 500 (innvendig lekkasje i henhold TH3).
  • Kan brukes spesifikt til høyeffektiv støvfiltrering eller til å filtrere både partikler, organiske og uorganiske gasser og damp samt sure gasser og syredamp – avhengig av filtervalget.
  • Kan ikke brukes til å beskytte mot stoffer med svake faresignaler (smak eller lukt).
  • Fire konfigurasjoner av sveiseskjermer.
  • Designet for å gi en nominell konstant luftstrømshastighet på enten 170 liter per minutt (lpm) eller 200 liter per minutt (basert på brukerinnstillingene).
  • Siden turboen har en lav profil, er den lett å ha med seg rundt.

  3M™ Adflo™ Batteriturbo

 • Trykkluftregulator

  Trykkluftregulator

  • Nominell beskyttelsesfaktor (NPF) på 200 (3B).
  • Kan brukes til å beskytte mot stoffer med svake faresignaler (smak eller lukt).
  • Fire konfigurasjoner av sveiseskjermer.
  • Regulator som festes i beltet og har justerbar luftstrømhastighet på 170–305 liter per minutt (lpm),
  • Krever trykkluft, en luftfiltreringsenhet og rett type pusteluftslange.

  3M™ Versaflo™ Trykkluftdrevne regulatorer

 • Gjenbrukbare åndedrettsvern til sveising

  Gjenbrukbare åndedrettsvern til sveising

  • Nominell beskyttelsesfaktor (NPF) på enten 10 eller 50 – avhengig av modellen.
  • Alle modellene beskytter mot faste og ikke-flyktige væskepartikler.
  • Egne produkter for organisk / uorganisk damp + sure gasser / ammoniakk.
  • Vi anbefaler at du bruker de flate partikkelfiltrene 2128 eller 2138 sammen med halvmasker i 6500- eller 7500-serien til vanlig sveising. Passer bra sammen med sveiseskjermer i 3M™ Speedglas™ 9100-serien.

  3M™ Åndedrettsvern til sveising

 • Støvmasker

  Støvmasker

  • Nominell beskyttelsesfaktor (NPF) på 10.
  • Til moderate mengder fine partikler, olje- og vannbasert damp, metalldamp og ozon (10 x Grenseverdien (OEL)).
  • Lett i vekt.
  • Vedlikeholdsfri – til korttidsbruk.
  • Passer under nesten aller sveiseskjermer.

  3M™ Støvmasker til sveising

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du velger egnet utstyr, kan du gå til vår produktoversikt for sveisevern

Vanlige spørsmål om sveiserøyk – råd

 • Hvilket åndedrettsvern bør jeg bruke for å sveise rustfritt stål?
  Når du sveiser rustfritt stål med MIG- eller MMA-sveising, inneholder sveiserøyken ofte nikkel- og krompartikler – både tre og seks ganger så mye av begge, avhengig av metoden. Batteridrevne åndedrettsvern med partikkelfiltre er til god beskyttelse under denne typen sveising. TIG-sveising avgir vanligvis ikke mye sveiserøyk, men kan generere store mengder ozongass. Les mer om dette under punktet «Når dannes ozongass?». Under plasmaskjæring og plasmasveising brukes det ofte høye temperaturer, som kan avgi skadende nitrogenoksider. Les mer om dette under punktet «Hva er nitrogengasser?».
 • Selv om sveiserøyk fra vanlig stål ikke er blant de farligste typene sveiserøyk, er det ikke på noen måte fra bra for helsen. Den inneholder blant annet partikler av jernoksid, som kan forårsake siderose (kronisk lungebetennelse) Når du sveiser med MIG/MAG- eller pinnesveising, dannes det store mengder damp – noe som betyr at du trenger både åndedrettsvern og god ventilasjon på arbeidsplassen. Når du sveiser vanlig stål, anbefaler vi å bruke et batteridrevet åndedrettsvern med partikkelfilter.
 • Når du sveiser overflatebehandlede materialer, kan det genereres en rekke farlige kontaminanter. Når du sveiser galvanisert stål, frigjøres det partikler av sinkoksid. Disse partiklene kan forårsake sinkfeber. Du bør være spesielt forsiktig hvis du sveiser malte materialer, siden mange typer maling kan avgi svært farlige luftbårne kontaminanter.
 • Når du sveiser med MIG- og TIG-sveising, brukes edelgassene argon og helium som dekkgasser. Verken argon eller helium regnes som farlige, men de kan erstatte oksygen i områder uten ventilasjon. I slike tilfeller må du bruke et trykkluftdrevet åndedrettsvern. Når du sveiser med MAG-sveising, brukes karbondioksid, eller en blanding av karbondioksid og en edelgass, som dekkgass. Siden deler av dekkgassen kan gjøres om til karbonmonoksid når gassen treffer luften, kan store mengder karbonmonoksid dannes rundt lysbuen. Karbonmonoksid kan ikke filtreres bort. Hvis ventilasjonen er dårlig, må du overvåke oksygennivåene og bruke et trykkluftdrevet åndedrettsvern. Legerte elektroder er vanlig under MAG-sveising. Legeringene inneholder ofte mangan eller silikater. Det betyr at store mengder manganoksider og silikater blandes med luften rundt deg når du sveiser. Batteridrevne åndedrettsvern med partikkelfiltre er vanligvis tilstrekkelig beskyttelse mot legeringspartikler.
 • Når du sveiser aluminium, dannes det ikke bare aluminiumoksidpartikler, men også ozongass, siden UV-strålingen fra lysbuen bryter ned oksygenmolekyler. Ozon dannes også når du TIG-sveiser rustfritt stål. Ozon blir etter hvert konvertert tilbake til oksygen. Denne prosessen fremskyndes når ozonet kommer i kontakt med faste overflater. Ozon kan ikke filtreres bort fra atmosfæren. Det må konverteres tilbake til oksygen. Alle typer aktivkull bryter effektivt ned ozon. Ozon brytes også effektivt ned av å bruke et gassfilter sammen med et partikkelfilter.
 • Nitrogendioksid er et eksempel på en nitrogengass som dannes når du sveiser og det er høye temperaturer på grunn av høy strømstyrke. Nitrøse gasser dannes av en reaksjon mellom nitrogen og oksygen i luften, og det er farlig å inhalere store mengder av dem, noe som for eksempel kan skje når du sveiser på små, dårlig ventilerte områder. I slike tilfeller bør du bruke et trykkluftdrevet åndedrettsvern.