hva puster du inn?

Luftveisfarer

Vet du hva du puster inn?


 • Når «bra nok» ikke er godt nok

  Du kan inhalere opptil 11 gram sinkoksid per år uten å overstige Grenseverdien (gjelder i de fleste tilfeller).
  Her er en illustrasjon av dette. Denne tuben inneholder totalt 11 gram partikler fra sveiserøyk.

   

  Hvordan?
  En sveiser som jobber heltid og er underlagt en Grenseverdi (OEL) på 5 mg/m³ for sinkoksid, kan inhalere opptil 11 gram sink hvert eneste år.1

  Hvordan reagerer kroppen på det?


 • Umiddelbare helseplager forårsaket av sveiserøyk

  • Irritasjon i øye, nese og hals
  • Svimmelhet
  • Kvalme
  • Hodepine
  • Metallfeber: feber, frysninger, verk, oppkast, svakhet og utmattelse

   

  Det er større sjanse for at dette oppstår etter at du har vært borte fra jobben (helger, ferier osv.).2

  Langsiktige helseplager forårsaket av sveiserøyk

  • Nedsatt lungefunksjon – inkludert bronkial astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), pneumokoniose, andre typer lungefibrose (f.eks. kronisk berylliose) og lungekreft3
  • Larynxkreft og urinveiskreft4
  • Enkelte typer damp kan forårsake magesår, nyreskade og skader på nervesystemet.4

  Kilde:

  1. Basert på en vanlig pustefrekvens på 20 liter luft per minutt eller 2300 m³ luft per år
  2. El-Zein, M., Malo, J-L., Infante-Rivard, C. og Gautrin, D. (2003): «Prevalence and association of welding related systemic and respiratory symptoms in welders» Occupational & Environmental Medicine:60: 655–661.
  3. Wittczak, T., Walusiak, J. og Pałczyński, C (2009): artikkelen «Welding-Related Respiratory Diseases» (oversatt fra) Medycyna Pracy («arbeidsmedisin»): 60 (3): 201–8.
  4. U.S. Department of Labor (mars 2003): «Controlling Hazardous Fumes and Gases during Welding» OSHA-faktaark (Occupational Safety and Health Administration): DSG FS-3647.

Reduksjon av damp på arbeidsplassen

All sveiserøyk inneholder gass og/eller partikler. Det finnes noen generelle tiltak du kan følge for å redusere eksponeringsnivåene for damp på anlegget ditt:

 

 1. Kan arbeidsprosessen endres for å redusere mengden kontaminanter?
 2. Kan du bruke en sveiseteknikk som lager mindre damp?
 3. Ventilasjon og andre tekniske vernetiltak bør brukes.
 4. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre trinn 1–3, eller hvis de ikke fører til at sveisernes eksponeringsnivå senkes til tillate nivåer, bør personlig åndedrettsvern brukes.

 


Trinn 2

Gå videre til trinn 2 for å se en generell oversikt over hva slags åndedrettsvern som kan være egnet for dine behov ved sveisearbeide.