Valg av åndedrettsvern til sveising

Vurder risikonivåene

En oversikt over metaller, sveiseprosesser og valg av åndedrettsvern

  • All sveiserøyk inneholder gass og/eller partikler. Hvilken type forurensning det gjelder, kommer delvis an på materialet du sveiser, hvordan det etterbehandles og renses og hva slags sveiseelektrode som brukes. Kontakt en profesjonell helseekspert for å finne ut hvor høye farenivåene er i forhold til sikkerhetsstandardene i landet ditt. Grenseverdier (OEL) angis i de enkelte lands nasjonale sikkerhetskrav. Sertifiserte industrihygienikere kan bruke 3M™ EVM-miljømålere til å måle luftbårne kontaminanter i sanntid eller 3M™-dosimetre for organisk damp for å finne ut hvor høye de personlige eksponeringsnivåene er.

  • Andre ressurser for arbeideres helse og sikkerhet

    Senter for Sveisebeskyttelse
    Luftveisfarer
    Slik velger du riktig åndedrettsvern


Europeiske standarder

Den europeiske standarden for komplett batteridrevet åndedrettsvern med hjelm eller ansiktsskjerm er EN 12941. Det finnes ikke noen egen klassifikasjon for partikkelfiltre (P) i EN 12941-standarden, siden partikkelfiltre er en del av systemklassifiseringen. Tre beskyttelsesklasser defineres i EN 12941-standarden (TH1, TH2 og TH3). Tallene representerer beskyttelsesnivået (innvendig lekkasje) og strekkstyrken til pusteslangen og koblingene som omfattes av klassifiseringen. Innvendig lekkasje kan være på maksimalt 10 % for TH1-klassen, maksimalt 2 % for TH2 og maksimalt 0.2 % for TH3.
Gass-/dampfiltre har bokstaver og fargekoder som indikerer hvilke gasser og damper de beskytter mot – som definert i EN 12941-standarden. Eksempel: «A» for organiske damper, «B» for uorganiske gasser og «E» for sure gasser. For batteridrevet åndedrettsvern finner du kapasiteten til gass-/dampfiltre ved å teste enheten med riktig luftstrømhastighet. Gass-/dampfilteret har et nummer som indikerer kapasiteten: «1» for lav kapasitet «2» for middels kapasitet og «3» for høy kapasitet. Ett av gass-/dampfiltrene som er tilgjengelige for 3M™ Adflo™ åndedrettsvern, er for eksempel klassifisert som A1B1E1.

Trykkluftdrevet åndedrettsvern som får lufttilførsel via en kompressor omfattes av EN 14594*. Utstyret er ikke selvforsynt, og luften som tilføres via en kompressor og et rørsystem, må være av god pusteluftkvalitet og oppfylle kravene i EN 12021.

Du finner informasjon om forskrifter, Grenseverdier og lignende i publikasjonene til de respektive myndighetene.


webLoaded = "false" Loadclientside=No

Generell veiledning for åndedrettsvern

Dette er en generell oversikt over et utvalg av 3M™ Åndedrettsvern som kan være egnet for deg under sveising. Oversikten omfatter materialene det sveises på, sveiseprosessene og ventilasjonsforholdene. Etter dette ser du en liste over ulike typer åndedrettsvern verneledelsen kan anbefale, basert på risikovurderinger de har kommet frem til.
P = partikkelfiltrering via støvmaske, åndedrettsvern til gjenbruk eller batteridrevet åndedrettsvern med et høyeffektivt støvfilter (P) installert.
P + A, B og E = gass-/damp-/ og partikkelfiltre via batteridrevet åndedrettsvern med både et høyeffektivt partikkelfilter (P) og et A1B1E1- eller A2-filter installert.

S= Trykluftdrevet via en regulator- og filtrerpanel.

Trinn 3

Gå videre til trinn 3 for å se en generell oversikt over åndedrettsvern som kan være egnet for ditt sveisearbeid.

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Bytt lokalisering
Norge - norsk