Personlig verneutstyr på karosseri- og lakkeringsverkstedet

 • Hos oss i 3M tar vi ikke sikkerheten for gitt. Arbeidsstyrkens helse og velvære avhenger av det. Så ved å samarbeide med sikkerhetsfagfolk, partnere og kunder, sørger våre medarbeidere for at vi hjelper deg å skape et miljø som beskytter arbeidsstyrken din – på en god, effektiv og økonomisk måte.

  Personlig verneutstyr som beskytter mot potensielt skadelig lakkspray, støv og støy fra verktøy må alltid prioriteres. 3M kan hjelpe deg å finne riktig personlig verneutstyr, inkludert testing av luftkvalitet og ansiktspassform, råd om lovmessige helse- og sikkerhetsforpliktelser og sikrere arbeidsplasser.

Det er i din egen interesse ...

 • Helsen er det viktigste du har, og det er ditt og arbeidsgivers ansvar å ta vare på den, slik at du har det bra og kan arbeide og levere resultater.

  I tillegg til den allmenne kroppslige og fysiske helse og velvære, bør det rettes spesiell oppmerksomhet mot beskyttelsen av vitale organer, ettersom skader på disse ofte er varige. Disse fortjener spesiell omsorg og spesielle hensyn.


 • Huden

  Ett av våre vitale organer er huden, og det er også det største organet. Huden beskytter mot kjemisk, fysisk og bakteriell påvirkning, deltar i de metabolske funksjonene og gjør det mulig å regulere kroppstemperaturen. I tillegg hjelper den deg å føle, og bidrar til å gjenkjenne "farer" for kroppen gjennom evnen til å føle form, temperatur, smerte ...

  For voksne utgjør huden omtrent 2 m2 og ca. 1/6 av kroppsvekten. Huden er bare 1–4 mm tykk, og den viktigste delen av den, overhuden, er bare 0,02 mm tykk!

 • Øynene
  Øyet er nøkkelen til å kunne se verden. Øyet er svært følsomt, men perfekt fra naturens side med beskyttende øyelokk, øyevipper og tårevæske, som beskytter mot påvirkning som støv og smuss. Disse beskyttelsesmekanismene er bare tilstrekkelige under "normale" forhold – ikke under arbeidsforhold som på lakk- eller karosseriverksteder. Der er det obligatorisk å bruke vernebriller.
 • Ørene kombinerer faktisk to vitale sanser i ett: hørselen og balansen. En god hørsel gjør at du kan delta i verbal kommunikasjon, og raskt gjenkjenne fare ved å fange opp lydsignaler. Balansen gjør deg i stand til å bevege deg oppreist.

 • Når du puster er det enighet om at kroppen opptar oksygen og skiller ut karbondioksid. Oksygenmangel i luften fører til redusert oksygentilførsel i kroppens celler og hindrer eller blokkerer vitale funksjoner. Menneskets sanser kan faktisk ikke fornemme oksygenmangel – det må alltid sørges for at åndedrettssystemet har tilstrekkelig oksygen til å fungere som det skal.