SMART-reparasjon

SMART-reparasjon av kollisjonsskader

 • SMART-reparasjon av kollisjonsskader

  SMART-reparasjon er en kombinasjon av kostnadseffektive teknikker som kan brukes når området som skal repareres, ikke er større enn et halvt A4-ark.

SMART-reparasjonsprosessen


Trinnvis prosess for SMART-reparasjoner


 • Trinn 1 – Skadevurdering og rengjøring av overflater

  Trinn 1 – Skadevurdering og rengjøring av overflater

  Vurder om skadens størrelse, plassering og farge gjør den egnet for SMART-reparasjon (TENK SMÅTT).

   

   

   

  Dette trinnet er viktig for at lakken skal hefte godt, særlig i overgangsområdet. Alle spor etter vær og vind må fjernes helt.

   1. Vask og forrengjør hele panelet med 3M™ avfettingspapir 34567 og et egnet rengjøringsmiddel.
   2. Rubb hele panelet med 3M™ Perfect-it III™ Fast Cut Plus-middel 50417 – og 3M™ Perfect-it III™ Extra Fine-middel 80349 hvis det er en mørk farge – begge to for å få panelet til å se nylakkert ut.
 • Trinn 2 – Forberedelse av overflater

  Trinn 2 – Forberedelse av overflater

   1. Slip bort defekten med en 3M™ Hookit™ Cubitron II Abrasive 75 mm rondell – 150+ / 220+. Begynn alltid med finest mulig kornstørrelse. NB. Bruk av 75 mm rondeller bidrar til å minimere størrelsen på reparasjonsområdet.

    Hvis du må fylle en bulk, påfører du en egnet sparkel, deretter påfører du 3M kontrastpulver og sliper med 3M™ Hookit™ Cubitron II slipeprodukt 75 mm rondell – 220+.
   2. Slip rundt reparasjonsområdet med 3M™ Hookit™ Lilla P400 – 75 mm
   3. Forstørr området ytterligere med en 3M™ Trizact™ 75 mm, P3000 finrondell

    Husk å tenke smått, hele det slipte området skal ikke være større enn et A4-ark!
 • Trinn 4 – Maskering

  Trinn 3 – Maskering

   Avhengig av hvor skaden er oppstått, finnes det flere tilgjengelige maskeringsteknikker og -produkter.

   Pass på at du dekker området rundt for å beskytte mot oversprøyting, men la reparasjonsområdet være stort nok til at det ikke blir tydelige lakkgrenser, som du da må fjerne senere. 3M myk overgangstape er et fantastisk produkt som hjelper deg å få myke overganger i det ytre området.

 • Trinn 4 – Grunning

  Trinn 4 – Grunning

  Påfør grunningen i henhold til lakkprodusentens anbefalinger.

  Det ideelle produktet er 3M Accuspray™v med Mini PPS™, som gir deg effektivt forbruk av produktet med minimalt svinn. Oversprøyting må skje i minst mulig grad for å holde reparasjonsområdet så lite som mulig.

 • Trinn 5 – Sliping av grunning

  Trinn 5 – Sliping av grunning

  Slip grunningen med 3M™ Hookit™ lilla P400 / P500 75 mm sliperondell.

 • Trinn 6 – Lakkering

  Trinn 6 – Lakkering

  Påfør lakken i henhold til lakkprodusentens anbefalinger. 3M lakkeringssystemer gir prosesseffektiv lakkering, avhengig av omfanget av reparasjonen anbefales enten bruk av 3M Midi eller Mini PPS™ System for å maksimere lakkutnyttelsen og redusere svinn.

  Tips. VOC-godkjent betyr at de avanserte, godkjente Spot Blender-midlene nå kommer som spray som påføres etter klarlakk og før varmebehandling. Det innebærer at nedmattingsprosessen må tilpasses bruk av godkjente produkter. Se lakkprodusentens anbefalinger.

 • Trinn 7 – Korrigering av lakkfeil og etterbehandling

  Trinn 7 – Korrigering av lakkfeil og etterbehandling

  Ideelt bør det lille området som er reparert, ikke poleres, ettersom spot-blenderen som vanligvis trengs, påføres i et svært tynt lag, som ikke tåler polering. Hvis det er uunngåelig, bruker du 3M™ Perfect-it™ Extra Fine Plus-middel med ruglete gul pad. Sett maskinen på lavest mulig omdreining, og arbeid svært forsiktig.