Åndedrettsvern for kollisjonsreparasjonsarbeid

 • For å sørge for at kroppen alltid har nok oksygen tilgjengelig til vitale kroppsfunksjoner, må den få jevn tilførsel av frisk luft. Ved forberedelser til og under lakkering, sparkling eller grunning, eksponeres kroppen for potensielt skadelige stoffer som kan svekke åndedrettets og lungenes funksjon.

    

  Åndedrettet – vår viktigste kroppsfunksjon – må beskyttes mot

  • partikler – som støv («P-Filter»)
  • damp som flyktige damper / løsemiddeldamper («A-filter»)
  • lakkoversprøyting – A2P2 – filterkombinasjon

Partikler som støv eller enkelte stoffer i væskeform, kan filtreres bort fra luften med partikkelmasker. Damper og gasser filtreres ved hjelp av aktivkull.

Partikkelfiltermasker klassifiseres etter absorpsjonsvolum og -grad – fra P1 til P3, hvor P3 er høyeste beskyttelsesnivå.

Filtre med aktvkull klassifiseres også slik, skjønt bare i 2-A-klasser, hvor A2 er høyest.

Et typisk filter til spraylakkering er A2P2, ettersom du utsettes for både partikler og damper samtidig.

Husk at det er viktig å bytte ut filteret i åndedrettsutstyret jevnlig – et mettet filter fungerer ikke og kan ikke beskytte deg!

Partikkelfiltre gjør det vanskeligere å puste gjennom dem når de fylles opp. For filtre med aktivkull er det en god retningslinje å bytte dem ut senest etter 40 timers bruk. Det kan ikke merkes når disse filtrene er tilstoppet.

Sjekk alltid landets og verkstedets retningslinjer før du velger produkter – informasjonen her er kun en enkel veiledning. Pass også alltid på at du følger eventuelle instrukser eller anvisninger for bruk av åndedrettsvern

 • Til mindre slipeoppgaver med støv som ikke er giftig

 • Til standard slipe- eller sveiseoppgaver (eventuelt med ekstra ozonbeskyttelse!)

 • Til oppgaver med høy støvkonsentrasjon, også begrenset mengde giftig støv. Hvis du er i tvil, bør du bruke fullt verneutstyr med ekstern lufttilførsel.