Hørselsvern

Ørevern for arbeid med reparasjon av kollisjonsskader

  • De fleste mennesker tar hørselen for gitt – hvem tenker vel over at øret faktisk er vår mest følsomme sans, og samtidig rommer balanseevnen? Det er vanskelig å tenke seg hvordan det ville være å høre dårlig, eller å ikke høre overhodet. Dersom man blir utsatt for bare litt høyere støynivå over lengre tid, vil det imidlertid kunne skade hørselen. På karosseriverksteder er det ofte støynivåer som er så høye at mennesker automatisk bruker hørselvern. På lakkeringsverksteder blir støynivået imidlertid ofte ansett som akseptabelt, selv om det kan være høyt nok til at hørselvern er nødvendig for å hindre skade (avhengig av arbeidsoppgaven).


Kilder til høyere støynivåer kan være:

    • Luftventilasjonssystem i sprøytebåsen
    • Luftventilasjon på verkstedet
    • Elektrisk verktøy eller trykkluftsverktøy

    Det er derfor anbefalt (eller i noen land obligatorisk) enten å ha hørselvern tilgjengelig (vanligvis fra 85 dB) eller å ha det på, til ditt eget beste (fra 90 dB).

Derfor – beskytt hørselen – bruk egnet verneutstyr!