Øyevern for arbeid med reparasjon av kollisjonsskader

 • Når du arbeider i lakkerings- eller karosseriverksteder, utsettes øynene for ulike farer som

    

  • risiko for mekanisk skade, for eksempel av splinter eller slipestøv
  • risiko for kjemisk skade, for eksempel sprut eller damp

   

  For din egen skyld, bør du alltid bruke øyevern når det er risiko for å bli utsatt for disse farene!

  For enkelte arbeidsoppgaver er det obligatorisk å bruke øyevern, for eksempel under forberedelser eller sprøying av lakk. Lakkmaterialer inneholder ofte stoffer som kan være skadelig for øyet, selv ved en liten sprut.

Ved sprøytelakkering er det ofte anbefalt å bruke kombinert maskeutstyr som kombinerer åndedrettsvern med øye- og ansiktsvern.

 • Avansert ansikts- og åndedrettsvern