Europeiske standarder

I Europa må alt personlig verneutstyr CE-merkes og godkjennes i henhold til direktivet om personlig verneutstyr (89/686/EEC) før det kan legges ut for salg. Personlig verneutstyr må også være i samsvar med relevante, nasjonale, harmoniserte standarder som sikrer at de grunnleggende kravene i direktivet om personlig verneutstyr oppfylles.

I EN 166 er det valgfritt å komplementere klassifikasjonen for mekanisk styrke med bokstaven (T) for ytterpunktene for temperatur (-5 °C og +55 °C). I tillegg finnes det klassifiseringer om bruksområde: «9» for beskyttelse mot sprut av smeltet metall og penetrering av varme faste stoffer, «3» for beskyttelse mot væske (dråper eller sprut) og «8» for beskyttelse mot elektriske buer som følge av kortslutning i elektrisk utstyr.

For EN 166- og EN 379-standardene klassifiseres den optiske kvaliteten på sveiseglasset eller ansiktsskjermen fra 1 til 3, hvor 1 er best. Det finnes bare én klassifisering for optisk klasse for passive sveiseglass og -skjermer. Selvblendende sveiseglass klassifiseres etter fire ting: optisk klasse, variasjoner i lystransmisjon, lysspredning og vinkelavhengighet.

Øyeskader kan forhindres ved å bruke egnet verneutstyr. 3M anbefaler for eksempel å velge en sveisehjelm som er godkjent i henhold til EN 175:B-standarden (bestandig overfor partikler i høy hastighet) ved sliping. Du finner den europeiske standarden produktene våre er klassifisert etter, i spesifikasjonen for hver sveisehjelm. Sliping og mekanisk styrke. Hvis du vil vite mer om – eller kjøpe – europeiske standarder, kan du kontakte National Standards Institute.