Utarbeid et program for åndedrettsvern

Utarbeid et program for åndedrettsvern

4 enkle trinn

Hvordan velge riktig åndedrettsvern

Det kan virke skremmende å velge riktig åndedrettsvern når det finnes så mange ulike alternativer å velge mellom, og det samtidig er så mange faktorer som må vurderes. Med programmet «Hvordan sikre optimal beskyttelse: 4 trinn» ønsker vi å gjøre det enklere å velge riktig åndedrettsvern som tilfredsstiller kravene dere har til beskyttelse, sikkerhet og komfort.

 • Identifiser farene

  Identifiser farene

  Uansett om du driver i byggebransjen eller i en annen bransje, har hver sektor sine egne risikoer og faremomenter. Det første trinnet er å identifisere dem. Eksponeres arbeiderne for partikler eller farlige gasser og damper? Lag en liste over alle risikofaktorer forbundet med åndedrettsvern. 3M har en rekke målingssystemer som kan være til hjelp.

 • Vurder risikoen

  Vurder risikoen

  Deretter bør du evaluere alle åndedrettsrelaterte farer. Hvor stor er sannsynligheten for hver fare? Hvor mange ansatte er utsatt for faren, og hva er konsekvensene? Når du evaluerer alle risikoene og farene, kan du prioritere hvilke du bør forhindre først. Vurder også andre former for beskyttelse, for eksempel for hud, øyne, ansikt, hode og kropp.

  3M™ EVM-målere måler farene i sanntid. Se produktene
  3M™ Dosimeter for organiske damper måler personlig eksponering for farer. Se produktene

 • Velg riktig åndedrettsvern

  Velg riktig åndedrettsvern

  Nå som du kjenner risikoene og farene de ansatte er utsatt for, kan du velge egnede masker og systemer. 3M har et bredt spekter av korttidsmasker, masker til gjenbruk og systemer for åndedrettsvern. Det finnes løsninger for nesten alle farer og bruksområder.

  I tillegg til beskyttelse finnes det også to andre viktige faktorer som kan være avgjørende for hva du bør velge. Det er komfort og effektivitet. Med avansert filterteknologi, ergonomisk design og den unike 3M™ Cool Flow™-utåndingsventilen sørger 3M for at du kan puste komfortabelt og effektivt.

   

 • Øv på tilpasning av personlig verneutstyr

  Øv på tilpasning av personlig verneutstyr

  Åndedrettsvern er personlig verneutstyr. Ingen arbeidsplass er lik, og alle arbeidsplasser har sine egne farer. Du må passe på at du får opplæring i korrekt bruk og vedlikehold av åndedrettsvern for å sikre optimal beskyttelse og komfort.

  Selgerne og teknikerne hos 3M kan hjelpe deg med å definere dine behov for åndedrettsvern, og skreddersy et program tilpasset disse.

   


Hvordan kan vi hjelpe?

Hos 3M har vi et stort utvalg av verktøy og tjenester som kan hjelpe deg gjennom de nødvendige valideringsprosessene – til god hjelp ved valg og bruk av åndedrettsvern, slik at du kan være sikker på at de ansatte har optimal beskyttelse når de eksponeres for farer.

KONTAKT OSS

Ta en titt på vårt utvalg av åndedrettsvern