Velkommen til Workers Choices-kampanjen
 • Arbeider i vernedress

  3M lanserer en ny kampanje for å gi de ansatte en stemme når det kommer til personlig verneutstyr

  3M har lansert en ny kampanje med mål om at arbeiderne skal ha en stor andel av beslutningsprosessen ved valg av personlig verneutstyr (PVU). Alan McArthur, som er teknisk leder hos dette forskningsbaserte teknologiselskapet, forklarer hvorfor dette er så viktig for å oppnå en tryggere arbeidsplass.

  Det er ikke lett å avgjøre hvilket personlig verneutstyr som passer dine ansatte best – spesielt når det finnes så mange alternativer å velge mellom.

  Hvis produktet skal kunne beskytte de ansatte godt nok, må det imidlertid passe den ansatte, oppgavene det skal brukes til, og miljøet det skal brukes i.

  Selv om graden av beskyttelse er høyt prioritert, bør komfort også ha mye å si i utvelgelsesprosessen.

 • Arbeidere som synes det er komfortabelt å bruke sitt personlige verneutstyr, vil bruke det, mens de som ikke synes det, ofte kan ende opp med å bruke det feil, eller i verste fall ikke bruke det i det hele tatt. Dette reduserer eller fjerner beskyttelsen og utsetter dem for fare.

  Men siden det er individuelt hva de ansatte synes er komfortabelt, er det vanskelig å finne rett balanse.

  Det er derfor 3M har lansert Workers’ Choice-kampanjen. Hos 3M er vi lidenskapelig opptatt av å tilby komfortabelt og godt designet utstyr som er utviklet etter brukernes behov.

  Som en del av kampanjen vår prøver vi å legge vekt på hvor viktig det er at arbeiderne er med i prosessen om å velge personlig verneutstyr, og vi kommer med råd om hvordan du involverer dem i dette. Det er mange fordeler ved å gjøre det.

  Arbeider som sliper metall og bruker personlig verneutstyr (PVU) Kommunikasjon med arbeidsstyrken forsterker viktigheten av å bruke personlig verneutstyr. Når verneledere hører på hva arbeiderne har å si, forsikrer det dem om at meningene deres betyr noe – samtidig som det oppmuntrer til åpen diskusjon om helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

  For verneledere som allerede har lite tid til overs, kan det virke som enda en jobb i den uendelige listen over oppgaver. Men vi er sikre på at hvis du involverer de ansatte helt fra begynnelsen av utvelgelsesprosessen, kan det spare tid på sikt, siden det sannsynligvis blir færre problemer når det personlige verneutstyret innføres.

 • Arbeider med vernedress og batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern

  Her er noen av de beste tipsene våre for å involvere arbeiderne på en effektiv måte:

  • Du må først og fremst finne ut av hvilken type og grad av beskyttelse som kreves for den bestemte oppgaven. Deretter kan du begynne å se på de forskjellige typene personlig verneutstyr som er tilgjengelig, og du bør også begynne å tenke på involvere arbeidsstyrken.

  • Det er lurt å spørre de som skal bruke verneutstyret, for å finne ut om det er komfortabelt og passer til oppgaven. Fokusgrupper og fellessamtaler med arbeiderne er en god metode for å finne ut hva de synes fungerer og ikke fungerer, og komme frem til noen alternativer som kan ses nærmere på.

  • Siden det er så mye å velge mellom, er det vanskelig å finne ut hva som fungerer best for teamet ditt, bare ved å se på en katalog. Hos 3M forstår vi dette, og det er derfor vi tilbyr lange, gratis prøveperioder for produkter. Dette gir ansatte en god mulighet til å prøve løsninger og se om de fungerer for dem. Vi har også spørreskjemaer for å hjelpe deg med å få gode tilbakemeldinger. Det hjelper deg med å avgjøre hvilket verneutstyr som er best egnet for ditt team.

 • Hvis du tar i bruk disse tipsene, forbedres de ansattes holdning til personlig verneutstyr, samtidig som de beskyttes. Hos 3M vil vi hjelpe deg med å sørge for at arbeiderne dine alltid er friske og trygge når de drar fra arbeidsplassen. Du kan finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg på www.3M.co.uk/workerschoices.