Grunning med Accuspray™-pistoler

Grunning med Accuspray™-pistoler

HVLP-grunningspistol i Accuspray™-systemet

 • Dette innovative Accuspray™-systemet

  Den revolusjonære utformingen av Accuspray™-systemets HVLP-grunningspistol fra 3M gir samme resultat som en premium HVLP (høyt volum lavt trykk) grunningspistol til en brøkdel av kostnaden. Takket være det utskiftbare forstøvingshodet, er det som å sprøyte med en helt ny pistol hver gang du bruker et nytt hode. Det finnes utvalg tilgjengelige forstøvingshoder slik at du finner ett som passer produktet du har valgt.

  Dette innovative Accuspray™-systemet gir deg:

   

  • En lett og komfortabel pistol til grunning
  • Redusert oversprøyting
  • Optimalt viftemønster
  • Lavere forbruk av grunning og optimal lakktykkelse
  • Flatere, jevnere finish som gjør slipetiden kortere
  • Renere pistol og raskt bytte av grunningsnyanser
  • Rask og enkel rengjøring med redusert bruk av løsemidler
  • Bruk 1,4 mm hode til vått-i-vått-grunning, 1,8 mm til standard grunning og 2,0 mm til karosserisparkel som kan sprøytes

   

Videoer som viser Accuspray™ i aksjonTrinnvis veiledning – grunningsprosessen


Trinn 1 – Klargjort kjøretøy

 • Kjøretøyet er grovmaskert
  • Kjøretøyet er grovmaskert.
  • Området som skal repareres, er klargjort for grunning (slipt med P320–P400).

Trinn 2 – Rengjøring av overflaten

 • >Avfett overflaten med et spesielt rengjøringsmiddel
  • Avfett overflaten med et spesielt rengjøringsmiddel – følg lakkprodusentens anbefalinger
  • Rengjør overflaten før grunning med støvkluten Aqua PN50410.

Trinn 3 – Klargjøring av grunningen

 • >Med ulike PPS™-størrelser kan du blande grunningen etter behov
  • Med ulike PPS™-størrelser kan du blande grunningen etter behov.
  • Når du bruker PPS™, trenger du ingen andre blandebegere. Det er ikke nødvendig å fylle grunningen i grunningspistolen.
  • Integrert filter. Det er ikke nødvendig å sette i filter for hånd. (Bruk 200 my til standard grunning og 125 my til vått-i-vått-grunninger).

Trinn 4 – Montere Accuspray™-pistolen, modell HG14

 • Dra utløseren
  • Dra utløseren.
  • Trykk forstøvingshodet (1,8 mm til standardgrunning, 1,4 mm til vått-i-vått-grunning) på legemet til det låses fast på plass.
  • Slipp utløseren.
  • Snu pistolen opp-ned og koble til PPS™-begeret.
 • Innstilling og justering av pistolen

  Innstilling og justering av pistolen

  • Maksimalt inntakstrykk: 4,5 bar
  • Maksimalt sprøyte-/driftstrykk: 1,38 bar

  Justeringer:

  • Juster viftestørrelsen med den øverste knappen
  • Juster mengden med den laveste knappen

Trinn 5 – Påføring av første strøk med grunning

 • Følg anbefalt strøktykkelse
  • Med PPS™ kan du påføre grunning fra ulike vinkler uten at det drypper.
  • Kanter og hjulbuer kan dermed sprøytes trygt.
  • Følg anbefalt strøktykkelse!

Trinn 6 – Tid mellom strøkene

 • Følg lakkprodusentens anbefalte ventetid mellom strøkene
  • Følg lakkprodusentens anbefalte ventetid mellom strøkene!

Trinn 7 – Påføring av andre strøk med grunning

 • Bytt Accuspray™-forstøvingshodet jevnlig for alltid å oppnå renest mulig viftemønster
  • Ved å bruke 3M Accuspray™-pistolen får du et jevnt og rent sprøytemønster.
  • Grunningen flater seg enkelt ut, noe som reduserer slipetiden og -arbeidet og gir maksimalt utbytte med tanke på produktivitet.

  Bytt Accuspray™-forstøvingshodet jevnlig for alltid å oppnå renest mulig viftemønster.

Trinn 8 – Infrarød tørking

 • tørketid

  Følg lakkprodusentens anbefalinger vedrørende


  • gjenstandens temperatur
  • tørketid
  • avstand mellom varmeapparatet og gjenstanden

Trinn 9

 • Rengjøring av grunningspistolen

  Rengjøring av grunningspistolen

  • På grunn av den lav-VOC-grunningens korte holdbarhet, må pistolen rengjøres umiddelbart.
 • Koble luftslangen fra

  Koble luftslangen fra, snu pistolen opp-ned, dra utløseren for å slippe luft inn i PPS™-begeret. Fjern PPS™-begeret.

 • Slipp utløseren

  Fjern forstøvingshodet fra Accuspray™-pistolen ved å dra i utløseren, og deretter koble fra forstøvingshodet. Slipp utløseren.

 • Rengjør spissen av Accuspray™-nålen

  Rengjør spissen av Accuspray™-nålen med et rent avfettingspapir for å fjerne eventuelle grunningsrester.

 • Kast det brukte forstøvingshodet, og erstatt det med et nytt

  Kast det brukte forstøvingshodet, og erstatt det med et nytt (for å beskytte væskenålen).