Påføring av beskyttende ny lakk

Påføring av beskyttende ny lakk

Steinsprutbeskyttelsen og understellsbeskyttelse påføres enkelt med 3M™ Accuspray™ HGP trykksprøytepistol og PPS™ overtrykkskopper.

Alle verksteder har mer eller mindre jevnlig behov for å påføre materialer med høy viskositet som grunning som kan legges tykt, eller funksjonelle belegg. Denne prosessen er vanligvis ikke særlig brukervennlig og innebærer en god del rengjøring – og rengjøring er en oppgave du ikke kan fakturere.

3M™ Accuspray™ HGP trykksprøytepistol og PPS™ overtrykkskopper er utformet for belegg med høy viskositet, som understellsbeskyttelse, grunning i tykke lag og steinsprutbeskyttelse.

Systemet gjør det mulig å kontrollere tykkelsen og finishen, noe som gir minimalt svinn av materiale og tid, og gjør det både raskt og effektivt. I tillegg er rengjøringsarbeidet redusert til et minimum.

Accuspray™ forstøvingshoder/dyser gjør det mulig å påføre lag av ulik konsistens, noe som betyr at du lett kan matche flere ulike OEM-teksturer for å oppnå ønsket resultat.

PPS™-overtrykkskoppen henter luft som ventileres fra sprøytepistolen, og danner et trykk som gjør at materialer med høy viskositet, kan sprøytes jevnt. Når beholderen settes under trykk, faller posen sammen og avgir materialet.

Når du påfører belegg med 3M™ Accuspray™ HGP trykksprøytepistolen, kan du:

 • Redusert sprøytetid øker produktiviteten
  Redusert sprøytetid øker produktiviteten
  • Ingen gjentatte strøk – bare velg riktig innstilling.
  • Du får ønsket resultat på kort tid, og reduserer påføringstiden slik at du får flere jobber gjort.
  • Rask og enkel rengjøring, takket engangsdysen som er lett å ta av.
 • Få bedre sluttresultat
  Få bedre sluttresultat
  • Med væskekontroll kan du velge ønsket konsistens og tykkelse.
  • Pistolens utforming og trykkbeholder bidrar til fullstendig og jevn dekning.
  • Kontrollerbart sprøytemønster.
  • Lakkerbar steinsprut. (Vi anbefaler at steinsprutbeskyttelsen grunnes før påføring av baselakk.)
 • Mindre svinn reduserer kostnadene
  Mindre svinn reduserer kostnadene
  • Accuspray™ HGP gir bedre kontroll over påføringen av belegg sammenlignet med vanlige pistoler av Schutz-typen, noe som reduserer materialsvinn.
  • Minimal oversprøyting.
  • Det trengs mindre løsemiddel til rengjøring, takket være de avtagbare engangsdelene (dyse og beger).

Hvordan påføres funksjonelle belegg med 3M™ Accuspray™ HGP trykksprøytepistol-systemet?


Trinnvis veiledning

 • Trinn 1

  Trinn 1

  Fest luftregulatoren til Accuspray™ HGP-pistolen. Bruk to skrunøkler for å sikre at konnektoren er godt festet.

 • Trinn 2

  Trinn 2

   Velg 3M™ Accuspray forstøvingshode/dyse etter hvilket resultat du ønsker å oppnå.

     

   • 1,4 mm forstøvingshode / dyse til flate / fine belegg.
   • 1,8 mm forstøvingshode / dyse til flate belegg og belegg med medium tekstur.
   • 2,0 mm forstøvingshode / dyse til belegg med medium og tung tekstur.

    

   Dra utløseren på pistolen tilbake og hold. Sett dysen på plass slik at utløserknappene er justert på linje med låseåpningene.

   Når du hører to klikk er dysen riktig festet.

 • Trinn 3

  Trinn 3

  Sett PPS™-begeret i PPS™-overtrykkskoppen, og hell ønsket mengde lakk i begeret. Når begeret er fylt, trekker du i filterfliken og fjerner det fra PPS™-lokket. Fest lokket til begeret, og skyv det på plass for å kontrollere at det sitter godt fast. Skru den sorte PPS™-kragen på PPS™-overtrykkskoppen.

 • Trinn 4

  Trinn 4

  Koble den myke slangen til Accuspray™ HGP-pistollegemet, og koble deretter luftslangen til regulatoren. Sett lufttrykket til 20 psi (1,4 bar) når utløseren er trukket tilbake, og juster viften fra lukket til åpen ved å vri bryteren 1/4 til 1/2 omdreining. Pistolen er nå klar til bruk.

Hvordan får du ønsket tekstur?

3M™ Accuspray™ HGP trykksprøytepistol gir deg enestående kontroll over teksturdannelsen. Juster pistolens innstillinger for å få ønsket konsistens.

 • Middels til lett konsistens

  • Dyse: 2,0 mm
  • Lufttrykk: 1,4 bar
  • Viftekontroll: ¼ til ½ omdreining
  • Væskekontroll: 1 omdreining

  Tung konsistens

  • Dyse: 2,0 mm
  • Lufttrykk: 1,4 bar
  • Viftekontroll: ¼ til ½ omdreining
  • Væskekontroll: 1 ½ omdreining

Rengjøring av pistolen


 • Trinn 1

  Trinn 1

  Koble luftslangen fra, dra utløseren tilbake og slipp væsken tilbake i begeret.

 • Trinn 2

  Trinn 2

  Fjern luftslangen og PPS™-begeret. Ved behov, bruk lokket til å lagre for senere bruk.

 • Skyll Accuspray™ forstøverhodet

  Trinn 3

  Skyll Accuspray™ forstøverhodet/dysen med egnet løsemiddel (eller vann ved vannbasert lakk) slik at den tømmes for lakk.

 • Trinn 4

  Trinn 4

  Når du er sikker på at dysen er helt ren, trekker du utløseren tilbake og tar dysen rett ut av pistollegemet. Fjern dysen på denne måten for å unngå å bøye væskenålen.
 • Trinn 5

  Trinn 5

  Tørk nålen ren, og sjekk at dysen ikke er skadet. Hvis dyen er brukket eller slitt, må du kaste den og bruke en ny dyse. Hvis dysen er i orden, kan den festes på nytt og brukes neste gang du har behov for den.

3M™ Accuspray™ HGP trykksprøytepistol vs standard applikatorpistoler av Schutz-typen