Panelbinding og strukturbinding til reparasjon av bilkarosseri

Panelbinding og strukturbinding til reparasjon av bilkarosseri

 • Når det ikke er mulig eller ikke er ønskelig å gjennomføre en fullstendig sveiseprosess for å montere en ikke-strukturell reservedel i en bil, kan du enkelt bruke 3Ms reparasjonsprosess for panelbinding.

  Når produsentens anvisninger følges, kan dette produktet brukes til å sammenføye dørskinner, takskinner, skjermer og sider på varebiler. 3M™ karosserilim er ment å forsterke limingen av det utvendige panelet som er byttet ut, og samtidig beskytte mot korrosjon. Det har livstidsgaranti mot korrosjon når det brukes i henhold til 3Ms brukanvisninger.

  3M™ karosserilim er ikke ment å binde strukturelle komponenter i kjøretøy, så som stolper, paneler eller rammekomponenter. Dersom du er i tvil om hvorvidt en bestemt komponent er strukturell, må komponenten sveises. Til konstruksjonsmessige reparasjoner, bør du vurdere 3M™ konstruksjonslim med høy motstandsevne.

Sveising vs. liming

3M reparasjonsprosess for panelbinding


 • Trinn 1

  Trinn 1

  Fjern all lakk, rust og forurensing fra overflater som skal bindes, med 3M™ Roloc™ Bristle eller Clean and Strip-rondeller.

 • Trinn 2

  Trinn 2

  Rett ut alt metall, klem delen på plass og kontroller innrettingen.

 • Trinn 3

  Trinn 3

  Rengjør alle områdene som skal bindes sammen, med 3M™ 08984 rens- og limfjerner.

 • Trinn 4

  Trinn 4

  Sett den todelte patronen med lim i en påføringspistol. Skru av lokket på limet og fordel nok lim til å kunne jevne det ut. Fest og lås blandedysen til den todelte patronen.

 • Trinn 5

  Trinn 5

  Påfør en stripe med lim på alle overflater som skal limes sammen (alle bare metalloverflater).

  Karosserilim har korrosjonshemmende egenskaper og hefter utmerket til materialer som aluminium, stansede komponenter, fiberarmert plast, stål med mer ...

 • Trinn 6

  Trinn 6

  Smør limet utover (med en plastspreder eller pensel) for å få et grunnlag for korrosjonsbeskyttelse

 • Trinn 7

  Trinn 7

  Påfør en ekstra stripe lim, enten på panelet som skal monteres, eller på den innvendige konstruksjonen.

 • Trinn 8

  Trinn 8

  Spray et strøk 3M™ 50410 Weld Thru II på alle områdene som skal sveises.

 • Trinn 9

  Trinn 9

  Klem panelet på plass.

 • Trinn 10

  Trinn 10

  Smør utover eventuelt lim som tyter ut, for å forsegle utsiden av sømmen langs dem limte kanten av panelet.

 • Trinn 11

  Trinn 11

  Områder som er egnet for sveising. Du kan sveise så snart panelet er festet med skrutvinger.

 • Trinn 12

  Trinn 12

  Spray innsiden av skjermen og sveisesømmene med 3M™ 08901/ 08911 eller 08909/ 08919 hulromsspray.

 • Trinn 13

  Trinn 13

  Klemmene kan fjernes etter 4 timer ved 23 °C. Hvis det er spenn, må delene forbli sammenklemt lenger. Herdetiden kan forkortes ved hjelp av varme (ikke over 120 °C i 45 minutter). La det herde i 24 timer før du returnerer kjøretøyet til service.

IRSA – 3M™ konstruksjonslim med høy motstandsevne


Når du trenger ekte konstruksjonslim til oppgaven, er IRSA PN07333 førstevalget. Flere originalutstyrsprodusenter spesifiserer dette for absorpsjon av kollisjonsenergikrefter, og limet kan også brukes på konstruksjonsdeler. Det hefter utmerket til bløtt og høyfast stål samt alle aluminiumsdeler.

 • Trinn 1

  Trinn 1

  Rengjør området med 3M™ VHB™ overflaterens eller 3M™ rens- og limfjerner 08984 påført med 3M™ avfettingspapir 34567 eller 3M™ mikrofiberklut.
 • Trinn 2

  Trinn 2

  Fjern all rust, grunning og lakk fra områdene som skal limes, sveises eller klinkes ved hjelp 3M Roloc™ sliperondell, finhetsgrad 80 / grovt Scotch-Brite™ filbelte eller skive til overflatebehandling. Lim kun på rent, rustfritt, bart metall.

  Prøv at alle delene passer, inkludert nagler eller fester, og minimer store mellomrom mellom flensene for å sikre at de festes jevnt.

 • Trinn 3

  Trinn 3

  Fjern delen fra kjøretøyet.

  • Alle områdene som skal MIG-sveises, må få et lag med 3M™ Weld-Thru II-belegg (PN50410), i henhold til anvisningene på spannet. Det skal ikke påføres lim på områdene som skal MIG-sveises.
  • Områder som skal sveises med motstandspunktsveising under trykk (STRSW), må få et lag med 3M™ konstruksjonslim med høy motstandsevne (PN07333). Weld-Thru-belegg skal ikke brukes på slike områder.
  • Områder som skal klinkes, må få et lag med 3M™ konstruksjonslim med høy motstandsevne (PN07333). Weld-Thru-belegg skal ikke brukes på slike områder.
 • Trinn 4

  Trinn 4

  Plasser limpatronen i påføringspistolen. Åpne patronen og utjevn innholdet ved å trykke ut akkurat nok produkt til å kontrollere at både del A og del B er til stede ved tuten. Fest en 3M blandedyse til patronen, og lås den på plass med festekragen. Trykk ut en liten mengde materiale gjennom blandedysen og kast dette.

 • Trinn 5

  Trinn 5

  Legg en stripe med lim på alle bare metalloverflater som skal limes sammen. Smør limet utover med en plaststpreder eller pensel for å dekke alt bart metall.

 • Trinn 6

  Trinn 6

  Påfør en limstripe med en diameter på 3 til 6 mm på ÉN del, sentrert på flensen (eller som angitt i OEM-kollisjonsreparasjonshåndboken). Brede flenser, eller flenser med små åpninger, kan trenge en større limstripe. Bruk en stor nok limstripe til at limet fyller ut alle tomrom og tyter ut av flenssømmen, noe som indikerer at skjøten er fullstendig forseglet.

 • Trinn 7

  Trinn 7

  Fest delene sammen med skrutvinger eller andre mekaniske festeanordninger anbefalt av OEM. Smør utover eventuelt lim som tyter ut, for å forsegle utsiden av sømmen langs de limte kantene.
 • Trinn 8

  Trinn 8

  Utfør motstandspunktsveising under trykk på egnede områder mens limet er uherdet. Gjør IKKE forsøk på MIG-sveising gjennom limet. Sett i nagler eller andre festeanordninger mens limet fremdeles er uherdet, vanligvis innen to timer etter at limet er påført.
   

  • FORSIKTIG: Limet kan være antennelig. Hold all MIG-sveising minst fem centimeter unna limet. Som med all sveising må du ha korrekt brannslukningsapparat innen rekkevidde og være oppmerksom på eventuell røyk eller flamme i området.
  • Motstandspunktsveising under trykk gjennom uherdet lim ER akseptabelt.
 • Trinn 9

  Trinn 9

  Spray det innvendige hulrommet og eventuelle sveisesømmer med 3M™ hulromvoks gul eller blank.

 • Trinn 10

  Trinn 10

  Hvis delene kun er limt, kan skrutvingene fjernes etter åtte timer i 23 °C.

    

  • Delene må forbli sammenklemt lengre hvis temperaturen er lavere enn 23 °C, og/eller hvis det er spenn på delen/limkanten.
  • Herdetiden kan kortes ved å bruke varme (maksimalt 80 °C i 30 minutter), hvis dette gjøres innen to timer etter påføring av limet.
  • På deler som har nagler eller som er motstandspunktsveiset under trykk, kan skrutvingene tas av med én gang.

   

La kjøretøyet stå i 24 timer i minst 23 °C, før det tas i bruk.