• Slik sliper du sikkert

  For bruk med slipemidler

  Sliping kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Hvem vet hva som kan frigjøres med støvet? Det bør alltid utføres en komplett risikovurdering for å identifisere faremomenter og hvordan de skal håndteres.

  Ved profesjonell sliping bør det brukes støvmaske. Før yrkesmessig bruk av støvmaske skal det implementeres et skriftlig program for åndedrettsvern som oppfyller alle kravene i OSHA 29 CFR 1910.134, inkludert, men ikke begrenset til, medisinsk evaluering, tilpasningstest og opplæring, og gjeldende stoffspesifikke OSHA-standarder. I Canada må kravene fra CSA-standarden Z94.4 oppfylles og/eller krav fra gjeldende jurisdiksjon, etter hva som er aktuelt.

  Risikovurderingen kan ofte tilsi at ytterligere personlig verneutstyr som øyevern eller vernedress er nødvendig.

  Her er noen ting å tenke på ved sliping før arbeid med blymaling. Alle situasjoner er forskjellige, og verneutstyret som må brukes, følger av den spesifikke risikovurderingen.

  Alle FFP2 støvmasker kan vanligvis brukes for åndedrettsvern ved generell sliping. Hvis du skal slipe blyholdig maling, må du bruke et FFP3 støvmaske eller en halvmaske med P3 filter. Vernedress er også nyttig. Ikke bare beskytter den klærne mot støv og forurensning, men når du tar dem av, holder partiklene seg på vernedressen i stedet for på klærne dine. Uten vernedress kan støv og forurensning bli sittende på klærne dine. Når du går til andre områder, kan du ta med deg disse partiklene og forurense de andre områdene.

  Det er også lurt å beskytte øynene, og det kan være nødvendig, avhengig av risikovurderingen. To populære valg for å holde partikler vekk fra øynene kan være en heldekkende vernebrille eller et par vernebriller med skumpakning.

  Hvis du bruker slipemaskin, er det også lurt å bruke øreplugger eller øreklokker. Se risikovurdering for behov for hørselvern. Ved bruk av flere typer verneutstyr må du sørge for at verneutstyret er kompatibelt – slik at du ikke f.eks. bruker øyevern som nedsetter funksjonen til hørselvernet.

  Nedenfor er noen sikkerhetsprodukter fra 3M som du kan vurdere for bestemte oppgaver:

  • 3M™ støvmaske med Cool Flow utåndingsventil

   For generell sliping, støv og forurensning kan 3Ms støvmaske med Cool Flow™-ventil være et godt valg. Du må selvsagt lese emballasjen og bruksanvisningen nøye. Men én populær funksjon er at ventilen slipper varme og fuktighet ut fra støvmasken.

  • vernebriller

   Vernebriller med skumpakning hindrer støv og forurensning i å trenge inn bak linsene. 3M har også et utvalg av vernebriller, som kan være bedre egnet til enkelte miljøer.

  • 3M ørepropper

   3M har en rekke ørepropper og øreklokker å velge mellom.

  • 100 åndedrettsvern

   Ved arbeid med blyholdig maling bør du bruke en vernedress for renovasjon. Du kan også trenger hørsel- eller øyevern – men sørg for at alt verneutstyr du bruker, er innbyrdes kompatibelt, slik at du får ønsket beskyttelse.