3M Sikkerhet

Slik tar du på 3M™ Aura™ 9300+Gen3 Støvmasker

 • Korttidsmasker er kun effektive når det er god tetning mellom kanten på masken og ansiktet. I det øyeblikket denne tetningen brytes, blir det dårligere beskyttelse ved at det vil lekke inn forurenset luft. Instruksjonene for tilpasning må følges hver gang masken brukes.


NYE proprietære faner på øvre og nedre panel

- Utformet for å gjøre det enklere å ta på, flytte og ta av masken

Integrert nesebøyle og mykt neseskum

- Muliggjør komfortabel tilpasning

3-panelsdesign

- Konstruert for å passe til en rekke ansiktsformer og -størrelser

NYE Cool Flow™ utåndingsventil*

- Gripefunksjon gjør det enklere å ta på, flytte og ta av masken
*(kun 9312+Gen3, 9322+Gen3, 9332+Gen3)

Utformet øvre panel

- Konstruert for å redusere duggdannelse på 3M

Videoer om tilpasning


Tilpasningsprosess

 • Fitting process – step 1

  1. Med baksiden opp og ved å bruke flikene skiller du de øvre og nedre panelene fra hverandre.

 • Fitting process – step 2

  2. Trekk i flikene til hake- og nesepanelene helt til nesebøylen bøyes, slik at masken danner en koppform. Pass på at begge panelene er foldet helt ut.

 • Fitting process – step 3

  3. Hold masken med den åpne siden mot ansiktet mens du holder i flikene. Ta på deg masken.

 • Fitting process – step 4

  4a) Maske MED VENTIL – bruk den ene hånden til å holde på sidene av ventilen for å holde masken i posisjon mot ansiktet.

  4b) Maske UTEN VENTIL – hold masken i koppform i den ene hånden med den åpne siden mot ansiktet

 • Fitting process – step 5,6

  5. Med den andre hånden tar du strikkene etter hverandre og trekker de over hodet.

  6. Flytt den øvre strikken rundt kronen på hodet og den nedre strikken under ørene. Strikkene må ikke være vridd. Juster øvre og nedre panel med flikene for å få masken til å sitte komfortabelt. Pass på at panelene er brettet helt ut, og at flikene ligger flatt.

 • Fitting process – step 7

  7. Med begge hendene, form nesebøylen etter nesens form for å sørge for tett passform og god tetning. Hvis du klemmer fast nesebøylen med én hånd, kan masken endre posisjon og beskyttelsen reduseres.

 • Fitting process – step 8

  8. Tetningen mellom masken og ansiktet skal kontrolleres før hver gangs bruk.

Fakta om tilpasningstest

Tilpasningstest er et krav i enkelte land og er regulert via lokale lover og regler. Testen er også viktig for selve sikkerheten ved bruk av åndedrettsvern. I denne listen finner du svar på spørsmål om tilpasningstesting.

 • Tilpasningstester skal utføres før bruk av en tettsittende maske
  I tillegg skal de ansatte teste tilpasning når en maske av annen størrelse, stil, modell eller konstruksjon brukes; hvis det oppstår noen fysiske endringer hos brukeren som kan påvirke tilpasningen (f.eks. stor variasjon i vekt, tanninngrep eller andre endringer i ansiktet); og iht. nasjonale lover og regler som krever tester med jevne mellomrom, f.eks. US OSHA, som fastsetter testing til minst én gang i året.
 • Disse tettsittende maskene er også kjent som filtrerende masker, og passformen må testes før bruk på en arbeidsplass.
  I enkelte land, slik som USA og Storbritannia, er dette påkrevd, men 3M anbefaler at dette alltid gjøres før en ny maske taes i bruk.
 • Men mange nasjonale lover og regler spesifiserer at de som utfører tilpasningstesten (testerne) skal ha kjennskap til hvordan man utfører en test, kan tolke resultatene, og vite hvordan man skal rengjøre og vedlikeholde utstyret. Enkelte land har skjemaer for kompetansevurdering for de som utfører testene, f.eks. skjemaet BSiF Fit2Fit, som brukes i Storbritannia (www.fit2fit.org)
 • En kvalitativ tilpasningstest (QLFT) som brukes for å teste enkelte åndedrettsvern (masker) med negativt trykk (brukeren trekker selv luften gjennom filteret), og tettsittende masker med positivt trykk (via en batteriturbo eller trykkluftregulator). Slike tester er basert på brukernes evne til å kjenne igjen bestemte smaker, lukter og irritanter. Kvantitative tester (QNFT) kan brukes for tilpasningstester av alle tettsittende åndedrettsvern. Det brukes også et instrument for å måle lekkasjer rundt ansiktsforseglingen og generere et numerisk resultat – en «passformfaktor».
 • Uten tilpasningstest kan man ikke vite om masken faktisk gir det beskyttelsesnivået til brukeren som er angitt. Åndedrettsvern med dårlig passform vil ikke gi det beskyttelsesnivået som er angitt av den nominelle beskyttelsesfaktoren (NBF), og brukerne kan derfor bli eksponert for åndedrettsrelaterte farer på arbeidsplassen.
 • En maske vil fungere kun når luften går gjennom filteret. Luft tar alltid minste motstands vei, så hvis masken ikke har god forsegling mot ansiktet, går luften alltid rundt i stedet for gjennom åndedrettsvernet. Derfor er det viktig at masken tetter godt mot ansiktet når den brukes.
 • Masken brukes ofte sammen med annet personlig verneutstyr. Vernebriller, hørselsvern, ansiktsskjermer, hjelmer og vernedresser kan komme i veien for åndedrettsvernet på en persons ansikt, hode eller kropp og dermed hindre at åndedrettsvernet får god forsegling. Tilpasningstesting bør utføres for å sikre at annet personlig verneutstyr er kompatibelt og ikke reduserer åndedrettsvernets effektivitet på grunn av at tetningen mot ansiktet ikke er god nok.
 • Skjegg, bart eller skjeggstubber vil redusrere beskyttelsen til masken. Derfor kreves det at de ansatte barberer seg samme dag som tilpasningstesten utføres, og skjegg/bart forbys på steder der åndedrettsvernet kommer i kontakt med ansiktet.
 • Derfor inneholder tilpasningstesten ulike oppgaver, slik som å bevege på hodet og snakke. Dette avgjør hvor tett åndedrettsvernet er når brukeren er i bevegelse.