1. Norge
 2. Coronavirus
Norge
Finn ut mer om COVID-19.

Finn ut mer om COVID-19.

3M involverer seg i COVID-19-pandemien på ulike måter og overfor alle som er påvirket av den

I denne globale krisen er sikkerheten til våre ansatte og til offentlige instanser, deriblant helsearbeidere og nødetater, det viktigste. Vi er takknemlige for det arbeidet våre medarbeidere gjør for å støtte helsearbeidere og vi har har gjort tiltak for å beskytte dem, inkludert bruk av hjemmekontor når det er mulig, og økt sikkerhetsrutiner i våre fasiliteter.

Siden januar har 3M doblet produksjonen av FFP2 og FFP3 åndedrettsvern til 1,1 mrd. per år ved sine globale fabrikker i USA, Asia og Europa. 3M dobler kapasiteten til 2 mrd. per år i løpet av de neste 12 månedene.

I denne krisen opplever 3M en sterk økning i etterspørselen etter FFP2 og FFP3 åndedrettsvern, og etterspørselen vil være større enn kapasiteten i overskuelig fremtid. Samtidig som vi raskt øker vår egen produksjon, samarbeider vi også med myndigheter og andre for å prioritere og omdirigere forsyninger for å betjene de mest kritiske behovene og områdene. 3M samarbeider også med andre selskaper om en rekke innovative løsninger for å beskytte helsepersonell og nødetater.

 • Økt produksjon av FFP2/FFP3-masker
  Økt produksjon av FFP2/FFP3-masker
  • Fordoblet: Siden utbruddet begynte, har vi doblet produksjonen av FFP2/FFP3-masker globalt.
  • 24/7: Produksjonslinjene kjører døgnet rundt alle dager.
  • 2 milliarder: Det arbeides nå med å sette 3M i stand til ytterligere fordobling av produksjonskapasiteten for FFP2/FFP3-masker innen 12 måneder, til 2 milliarder globalt.
 • Levere produkter til de som har størst behov for dem
  Levere produkter til de som har størst behov for dem
  • Frontlinjer: De fleste FFP2/FFP3-masker i Norge blir nå hovedsakelig forbeholdt helsepersonell som står i fremste rekke i møtet med koronaepidemien, resten fordeles til andre samfunnskritiske funksjoner og industrien.
  • Kritiske behov: 3M samarbeider med myndigheter, forhandlere og andre for å prioritere leveranser til de mest samfunnskritiske funksjonene.
  • Samarbeid: Vi samarbeider med myndigheter om å fjerne handelshindringer og fordele masker til de områdene i verden som har størst behov for det.
 • Hindre overprising, svindel og forfalskning
  Hindre overprising, svindel og forfalskning
  • Samme priser: 3M har ikke endret prisene på masker og vil heller ikke gjøre det i denne krisen.
  • Følge opp overfor tredjeparter: 3M samarbeider med offentlige myndigheter rundt om i verden for å forhindre tredjeparter i å berike seg på krisen.
  • Rapportering av svindel: Dersom kunder har mistanker om svindel, kan de melde fra om mistankene sine på 3Ms nettsted (US, English).
 • Beskytte ansatte og opprettholde forretningsdrift
  Beskytte ansatte og opprettholde forretningsdrift
  • Støtte: Vi har satt i verk tiltak for å beskytte medarbeiderne våre og fortsetter å føre tilsyn med arbeidssteder rundt om i verden for å sikre at medarbeiderne får den støtten de trenger.
  • Opprettholde drift: 3M har vært i stand til å opprettholde driften under ulike forhold rundt om i verden gjennom å endre arbeidsmåter, samarbeide med lokale eksperter og myndigheter og ta del i globalt samarbeid.
  • Åpen kommunikasjon: Vi føler et sterkt ansvar overfor kundene våre i denne vanskelige situasjonen og skal kommunisere regelmessig.

Finn ut mer om 3Ms produkter og få tilgang til
nyttig informasjon

 • Riktig valg og bruk av personlig verneutstyr er viktig når man benytter åndedrettsvern for å redusere eksponering for luftbårne forurensninger. Søk etter teknisk informasjon, videoer, utstyr for tetthetstesting for å beskytte dine medarbeidere og deg selv.