3M Norge

SDS Finder

Finn resultater
 • Søketips
  Søketips

  Sikkerhetsdatablader (SDS) for 3M-produkter er gjort tilgjengelig for brukere av farlige stoffer.

  3M gir deg tilgang SDS-informasjon, forutsatt at informasjonen kopieres i sin helhet uten endringer, med mindre uten forutgående samtykke er innhentet fra 3M, og hverken kopien eller originalen videreselges eller på annen måte distribueres med den profitthensikt.

   

  Produktnavn/nummer

  Du kan legge inn en kombinasjon av ord og tall i produktnavnet/-nummerfeltet, så som produktnavn og modellnummer.

  Eksempel: skrivebord rengjører 573 når du søker etter 3M™ Rengjøringsmiddel for skrivebord og kontor.

   

  SDS og 3M ID-nummerformat

  Eksempel: 10-0157-7 og 70-0160-6830-9

   

  SDS-tall

  Disse tallene kan noen ganger vises på produktemballasjen.

   

  Fragmenter

  Vet du ikke hele SDS-nummeret? Angi minst to av sifrene.

   

  SDS-spørsmål

  Ring 1-888-364-3577 eller 1-651-737-6501 hvis du ikke klarer å finne spesifikk SDS-informasjon.

HMS-datablader (SDS) på dette nettstedet vil kanskje ikke oppfylle kravene fastsatt av lovgivningen i ditt land. For å få en kopi av SDS i formatet som kreves av landets lovgivning, ta kontakt med ditt lokale 3M-datterselskap, eller ring 1-888-364-3577 eller 1-651-737-6501 for å få mer informasjon. Vi leverer også online SDS informasjon for andre land, på det lokale språket.

 

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Varemerkene oppført ovenfor tilhører 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk