bilde av bakgrunnsnett

Montering og vedlikehold

Finn ut hvordan du installerer, rengjør og vedlikeholder skjermfilter og skjermbeskyttere fra 3M.

Load Client Side - No
Web Loaded - false
UUID - ccc733c8-4db1-4f71-8a75-41053b4748f5
Festearmer
Beskrivelse
Festearmer gjør det lett å feste og fjerne innrammede skjermfiltre fra 3M™, og er den optimale løsningen for stasjonære skjermer.

Montering og vedlikehold


Påføre
 • Den røde prikken angir forsiden (siden du ser) av filteret.
Trinn A. Fest festearmene som vender mot filterets bakside, som vist.
Step B. Festearmene smekkes på plass.
Step C. Heng filteret på skjermen.

Tips til optimal bruk
 • For å øke filterhøyden, bruker du skumputene som følger med i pakningen.
 • I noen innrammede filtermodeller fra 3M™ kan festearmen erstattes med Command®-remser som er lette å ta av og på.
Rengjøring er enkelt
 1. Fjern filteret fra enheten og legg det på en flat overflate.
 2. Fukt en myk lofri klut med ammoniakkfritt glassrengjøringsmiddel, og tørk bort fingeravtrykk, flekker og smuss.
 3. Sett filteret på igjen.
Command® Strips
Beskrivelse
Command®-remser festes på skjermrammen og sammenføyes med baksiden av filteret. Gjør det enkelt å fjerne, rengjøre og feste det innrammede filteret til skjermen på nytt.

Montering og vedlikehold


Påføre
 • Den røde prikken angir forsiden (siden du ser) av filteret.
Trinn 1. Skill Command-remsene fra hverandre. Koble dem sammen ved å brette i to og trykke hardt til de smekker sammen.
Trinn 2. Command-remsene skal påføres på filterets bakside (vendt mot skjermen). Fjern foringen fra den ene siden av de sammenføyde Command-remsene. Sett strimlene på filterrammen. De runde løsneflikene skal være vendt mot rammens ytterkant. Gjenta på alle de 4 hjørnene.
Trinn 3. Fjern foringene. Midtstill personvernfilteret på skjermen, og trykk hardt i 30 sekunder.

Fjerne
Trinn 4. Trekk filteret forsiktig av skjermen fra bunnen og oppover.
Trinn 5. For å fjerne Command-stripsene fra skjermen trekker du den runde løsnefliken rett ut til remsen løsner. Gjenta for alle strimlene.

Tips til optimal bruk
 • For å øke filterhøyden, bruker du skumputene som følger med i pakningen.
Rengjøring er enkelt
 1. Fjern filteret fra enheten og lett det på en flat overflate.
 2. Fukt en myk lofri klut med ammoniakkfritt glassrengjøringsmiddel, og tørk bort fingeravtrykk, flekker og smuss.
 3. Sett filteret på igjen.
Festestrips

Beskrivelse

Fest optisk gjennomsiktige festestrips direkte på filteret før du fester filteret til skjermen på enheten. Stripsene kan tas av og vaskes slik at du kan løsne filteret og sette det på igjen.

Montering og vedlikehold


Instructional illustration of attachment strips installation

Rengjøring er enkelt

Personvern- og beskyttelsesproduktene fra 3M™ kan rengjøres igjen og igjen uten at det går ut over skjermens klarhet eller funksjon.


 1. Fjern filteret fra enheten.
 2. Bruk en myk, fuktet klut som ikke loer, til å tørke bort eventuelle fingeravtrykk, flekker og smuss.
 3. Sørg for at filteret er tørt, og fest det deretter til skjermen igjen.
Skyveklips

Beskrivelse

Skyveklips festes enkelt på siden av skjermen og holder seg på plass slik at du kan skyve filteret av og på skjermen etter behov.

Montering og vedlikehold


Instructional illustration of slide mount tab installation

 

Rengjøring er enkelt

Personvern- og beskyttelsesproduktene fra 3M™ kan rengjøres igjen og igjen uten at det går ut over skjermens klarhet eller funksjon.


 1. Fjern filteret fra enheten.
 2. Bruk en myk, fuktet klut som ikke loer, til å tørke bort eventuelle fingeravtrykk, flekker og smuss.
 3. Sørg for at filteret er tørt, og fest det deretter til skjermen igjen.
Lim på baksiden
Beskrivelse
Produktet påføres rett på skjermen med et lim som er lett å fjerne og ikke henger igjen. Teknologi for rene kanter holder kantene fri for støv og smuss.

Montering og vedlikehold
Informativ illustrasjon av selvklebende montering

Tips og råd
 • For å få en jevn påføring, bretter du en rengjøringsklut rundt den rette kanten av applikatoren. Hold kluten på plass på applikatoren, og følg de trinnvise anvisningene.
 • Beskyttelsesprodukter fra 3M™ gir skjermen et tynt, slitasjebestandig lag.
 • 3Ms klebemiddel som ikke etterlater limrester, gjør det lett å sette skjermbeskytteren på og ta den av.
Rengjøring er enkelt
Fingeravtrykk og flekker tørkes lett av med en myk klut som ikke loer.
Hjørneklips
Beskrivelse
Festes enkelt til skjermen med klebende hjørneklips, som er spesielt utformet til å kunne vaskes og fjernes uten spor.

Montering og vedlikehold
Informativ illustrasjon av montering av hjørneklips

Tips til optimal bruk
 • Unngå å feste klebende hjørner på berøringsfølsomme områder
 • For å få høyest klarhet ser du skjermen gjennom den blanke siden av personvernfilteret fra 3M™.
 • Når du arbeider i sterkt dagslys, kan du redusere gjenskinn ved å se skjermen gjennom den matte siden.
Rengjøring er enkelt
Personvern- og beskyttelsesproduktene fra 3M™ kan rengjøres igjen og igjen uten at det går ut over skjermens klarhet eller funksjon.
 1. Fjern filteret fra enheten.
 2. Bruk en myk, fuktet klut som ikke loer, til å tørke bort eventuelle fingeravtrykk, flekker og smuss.
 3. Sørg for at filteret er tørt, og deretter fester du det til skjermen igjen.

ANDRE 3M-WEBSITES
bCom
Følg oss
Bytt lokalisering
Norge - norsk