SWOT-analyse

Post-it® Brand SWOT-analyse

Veie det positive mot det negative.


 • Når en idé eller et prosjekt krever nøye overveielse, kan en SWOT-analyse hjelpe deg å finne ut hva som er fordelene og ulempene. SWOT står for styrker (strengths), svakheter (weaknesses), muligheter (opportunities) og trusler (threats) – og hver kategori gir deg mulighet til å se klart og objektivt på det du analyserer.

  SWOT-analyse kan fungere for nesten alt – en forretningsplan, et prosjekt, en idé eller en jobbkandidat – og kan brukes av enkeltpersoner (eller, enda bedre, små grupper) for å få ulike perspektiver og ta informerte beslutninger. Bruk denne metoden for å komme i gang eller lag en variant som passer dine behov.

 • Dybde
  Dybde
 • 30 Minutes
  30 Minutes
 • Liten gruppe
  Liten gruppe
 • 1

  Velg emnet du ønsker å analysere. Finn fram noe skrivemateriell og del emnet inn i fire kategorier: styrker, svakheter, muligheter og trusler. Skriv disse overskriftene øverst på hvert av arkene.

  Del emnet inn i fire kategorier: styrker, svakheter, muligheter og trusler

 • 2

  Idémyldre styrker. Hva er fordelene?

 • 3

  Idémyldre svakheter. Hva er ulempene?

 • 4

  Idémyldre muligheter. Hva kan dere gjøre for å forbedre eller bygge videre på dette?

 • 5

  Idémyldre trusler. Hvilke risiki eller potensielle problemer er involvert?

  Når dere er ferdige, har dere fire lister som hjelper dere å visualisere det dere analyserer og slik bestemme om det er en lovende mulighet eller et risikabelt valg. Det kan hende at dere allerede har kommet fram til en beslutning.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!


Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk