Lage Storyboard

Lage Storyboard med Post-it® Brand

Bli enige om de beste idéene – raskt. • Å lage Storyboard er en fantastisk metode for å akkumulere massevis av idéer på relativt kort tid. I tillegg kommer teamet ditt ut av øvelsen med en historie som blir med gjennom hele beslutningsprosessen og som kan deles med interesserte parter.

  I en verden av idémyldring, betyr ikke Storyboard å tegne bilder som representerer en historie – det er faktisk en måte å innhente idéer sammen på for å komme til enighet. Det er en flott måte å samle et stort team for å bli enige om det beste svaret så fort som mulig. Her er en måte å komme i gang på:

 • Dybde
  Dybde
 • 30 Min
  30 Min
 • Stor gruppe
  Stor gruppe
Når dere er ferdige, bør dere ha et sett av idéer som alle er enige om kan nå målet dere ønsker å oppnå.
 • 1

  Si hva dere prøver å få ut av gruppearbeidet (for eksempel «En plan for hvordan vi skal få folk til å resirkulere mer») og hvorfor dere må nå dette målet for å: «redusere avfall og spare energi».

 • 2

  Be alle om å komme på idéer så fort de kan, skrive ned hver idé på et Post-it® Super Sticky notatark og lese de høyt for gruppen underveis. Heng alle på en Post-it® Super Sticky møteromsblokk slik at alle kan holde styr på dem mens dere arbeider.

  Skriv hver idé ned på et Post-it® notatark

 • 3

  Se på alle idéene og bruk dem til å finne på kategorier eller overskrifter. Skriv overskriftene på Post-it® Super Sticky store notatark. List idéene under hver kategori på møteromsblokken. Som et team går dere igjennom hver idé og bestemmer om den skal bli eller tas bort.

  Se på alle idéene og bruk dem til å lage kategorier eller overskrifter

 • 4

  Når dere har plukket ut de beste idéene, arrangerer dere dem i en bestemt rekkefølge – fra mest til minst viktig, kronologisk, for å fortelle en historie – slik det er mest fornuftig for målet som skal nås.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!


Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk