Gap-analyse

Gap-analyse med Post-it® møteromsblokker

Identifiser muligheter til å nå ditt fulle potensiale.


Gap-analyse er en uunnværlig metode når din nåværende ytelse kontra potensielle ytelse skal vurderes.

Ved å identifisere hvordan midler og ressurser blir utnyttet (og muligens underutnyttet), gjør gap-analyse det mulig å nå bedriftens mål raskere – både på kort og på lang sikt.
 

 • 1

  Identifiser emnet som du vil gjennomføre en gap-analyse på. Det kan være alt som er avgjørende for driften, inkludert: inntjening, kostnadsreduksjon, produktutvikling osv.

  Identifiser emnet

 • 2

  Skriv ned emnet på et stort papir, slik som en Post-it® møteromsblokk, slik at teamet kan se det.

 • 3

  Noter hvor dere befinner dere i forhold til emnet på denne overflaten. Dette vil ofte være beregninger eller attributter, men kan også gjelde merkevarebygging (dvs. oppfatning av produktet).

 • Noter neste tidsramme

  Deretter noterer dere ned hvor dere ønsker å være innen en bestemt tidsramme. For eksempel: Ønsker dere å legge til tre viktige funksjoner til et produkt i løpet av de neste 18 månedene?


  Noter neste tidsramme

 • 5

  Fastslå hvordan gapet kan fylles. Noen vanlige metoder for å fullføre denne delen omfatter bruk av fiskebeinsmetoden eller gjennomføring av en SWOT-analyse. Eller så kan gapet fylles ved bruk av de «6 M-ene»:

  • • Manpower – beskriv den nødvendige arbeidskraften
  • • Metode – identifiser den nødvendige prosessen
  • • Målinger – identifiser de nødvendige målingene
  • • Maskiner – fastslå den nødvendige teknologien
  • • Materiell – identifiser de nødvendige varene (fra råvarer til markedsføringsmateriell)
  • • Minutter – hvor mye tid det vil ta å nå målet deres
 • 6

  Begynn å identifisere måter å fylle dette gapet på – samarbeid med viktige gruppemedlemmer for å identifisere tiltak som reduserer hvert gap, og datoer for når disse handlingene skal gjennomføres. Sjekk hvilke ressurser dere har for øyeblikket, og hva dere trenger for å håndtere hvert gap – samt et potensielt budsjett for hver del.

 • 7

  Gjennomfør regelmessige samarbeidsøkter på daglig, ukentlig, halv-ukentlig basis for å vurdere fremgangen og dokumentere hvilke tiltak som er igangsatt eller fullført.


  Gjennomfør regelmessige samarbeidsøkterØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!


Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk