1. Post-it® Brand – Produkter, idéer, Programmer
 2. Idéer
 3. Slik kan møter ansikt til ansikt øke produktiviteten
Post-it® Samarbeidsløsninger Syv trinn for å tilpasse prosjektplanen

Slik kan møter ansikt til ansikt øke produktiviteten

Med dagens teknologi kan team over hele verden ha tettere kontakt enn noen gang, men enkelte prosjekter lønner det seg med møter ansikt til ansikt i oppstarten.


 • E-post, videokonferanser og telefonkonferanser har lenge vært nyttige verktøy for å knytte sammen team som befinner seg på ulike steder. Men noen prosjekter og temaer krever kanskje et mer nyansert samarbeid, der interaksjon ansikt til ansikt fungerer best.

  «Når man har nådd det punktet at informasjonen enkelt kan formidles i regneark eller tekst, er ikke avstanden noe problem. Men hvis dere har behov for å se andres ansiktsuttrykk eller bruke hendene til å vise hvordan noe fungerer – og spesielt under idédugnader – bør dere møtes ansiktig til ansikt». Harvard-professor Amy Edmundson, «Getting face time with your team right» – Fast Company, 2018.

  Det er ikke mulig å erstatte viktige kommunikasjonsverktøy som e-post eller et prosjektstyringssystem, men det er viktig å vurdere om samarbeidet vil fungere bedre med personlig interaksjon ansikt til ansikt ved oppstarten av et nytt prosjekt eller en ny kampanje. Det kan gjøre det enklere å sette tonen for hele prosjektet og skape grobunn for mer kreative ideer og løsninger fra et engasjert team.

  Er det fordeler med å møte resten av teamet ansikt til ansikt? Hvis dere tar ideene fra en liten dataskjerm og skriver dem opp på en Post-it® Super flippoverblokk, blir det enklere for teamet å visualisere prosesser, planer og parallelle spor når dere arbeider på store, langsiktige prosjekter.

  Opprinnelig publisert av Fast Company, en enhet i Mansueto Ventures LLC. Copyright ©2018. Mansueto Ventures LLC.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!

Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk