Post-it® Samarbeidsløsninger Syv trinn for å tilpasse prosjektplanen

Dyrk kreativiteten i teamet

Skap grobunn for nyskapende ideer ved å forlate skrivebordet.


  • Når ideene utvikles et annet sted enn på dataskjermen, kan de vekkes til live på helt unike måter. Når teamet oppfordres til å delta aktivt i idéutviklingen, kan dere møte utfordringer og håndtere prosjekt med en annen tilnærming og finne innovative løsninger.

    Prøv å skissere en plan på en Post-it® Super Sticky tusjtavle, og marker trinn og prosesser underveis. Hvis alle i teamet har en blokk Post-it® Super Sticky Notes i hånden, har alle en stemme. Dere kan utveksle ideer og meninger visuelt slik at alle i Gruppen kan vurdere dem.

    Du finner flere gode tips til teamarbeid på Post-it.no/Teamwork.

Jennifer Sukis, AI Design Lead hos IBM

«Ved å flytte rundt på ideer på tavlen skapes engasjement og en energi som hele teamet merker.» Jennifer Sukis, AI Design Lead hos IBM, «Big Ideas» – Fast Company, 2018.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!

Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk