Rask idéutvikling

Rask idéutvikling - Utvikle gode ideer på et blunk


Ideer baller ofte på seg i raskt tempo, spesielt hvis de involverte oppmuntres til å tenke kjapt uten å bekymre seg for kritikk. Rask idéutvikling bruker tankekraften i grupper til å pønske ut mange nye ideer og løsninger som kan evalueres rett etterpå.

For å komme i gang setter du sammen en gruppe på minst tre til fire personer som kan være direkte, eller til og med indirekte, involvert i prosjektet ditt. Deretter finner du et egnet sted for økten. (Advarsel: Disse øktene kan av og til gå høylytt for seg, så tenk på naboene.) Til slutt gjør du deg klar til å skrive eller skissere fort med et Post-it® tusjtavleprodukt eller et Post-it® stort notatark.

 • 1

  Før du inviterer deltakerne til å komme med ideer, bruker dere ti minutter på å diskutere målgruppen. Hvem er de? Hva vil de? Hva trenger de? Gjennomfør et kort rollespill som en gruppe, sett deg i deres sted, og ta fatt på realitetene i situasjonen.


  Kehitä ideoita

 • 2

  Deretter bruker dere 20 minutter på å diskutere omfanget av prosjektet. Hva er budsjettet og tidsfristene? Hvordan kan disse parameterne forandre seg? Tenk på det beste og verste scenarioet for å lage en ramme for diskusjonen.

 • 3

  Nå er det på tide å starte! Bruk de neste 40 minuttene på å idémyldre ideer og konsepter som oppfyller prosjektets behov. Sørg for at alle i gruppen deltar, og oppfordre dem til å skrive ned eller skissere ideene for å hjelpe dem å sette ord på tankene sine.

 • 4

  Det siste trinnet i denne prosessen er testingen. Bruk 20 minutter på å evaluere ideene dere har pønsket ut, og sil ut de som ikke nødvendigvis oppfyller prosjektets behov. Deretter ser dere på de beste ideene fra målgruppens synspunkt. Hvordan ville målgruppen reagert på ideen? Hva er dens sterke og svake sider? Lag et flytdiagram som kan brukes som referanse om nødvendig.

  Det siste trinnet

 • 5

  Til slutt dokumenterer du økten ved å ta bilder eller skrive ned resultatene fra den raske idéutviklingen. Dette vil fungere som en ressurs eller ramme som sørger for at ideene forblir fokuserte og handlingsorienterte.

 • På post-it.com/collaborate finner du produktene som setter denne metoden ut i livet.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!


Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk