Agile-/Scrum-metodikk

Agile- og Scrum-metodikk med Post-it® Brand

Korte fremstøt for raske endringer.Jobber du med et prosjekt der kravene endrer seg raskt? Agile-/Scrum-modellen kan være det ideelle systemet for å navigere veldig fleksible prosjekt.

Agile-/Scrum-modellen deler prosjekter inn i ulike moduler som kan testes og leveres trinn for trinn. Sett sammen et lite team der deltakerne har roller som representerer helheten av prosjektet – dette teamet vil møtes flere ganger gjennom hele prosjektet. Gjør dere klare til start!
 

 • 1

  Begynn Agile/Scrum ved å finne en vegg som er tilgjengelig for alle gruppemedlemmene

  Heng så opp en Post-it® Møteblokk. Lag individuelle overskrifter for hver av følgende: Historie, Gjøremål, Underveis, Til kontroll og Utført. Plasser hver av overskriftene (i den nevnte rekkefølgen) på rad øverst på veggen.


  Lag individuelle overskrifter for hver kolonne

 • 2

  Deretter skriver dere en fullstendig liste over funksjoner/egenskaper som må legges til prosjektet. Disse refereres til som «historier».

 • 3

  Skriv hver historie ned på hvert sitt Post-it® Super Sticky notatark og arranger dem under Historie-kolonnen. Fargekod hver historie i henhold til hvilket teammedlem som er ansvarlig for det.

 • 4

  Identifiser gjøremål knyttet til hver historie. Skriv ned hvert krav på et Post-it® Super Sticky notatark og plasser dem på rad ved siden av den relevante historien.

  Identifiser gjøremål knyttet til hver historie

 • 5

  Hvis et gjøremål er klart til å bli jobbet med, flytter ansvarlig teammedlem dette til Underveis-kolonnen.

 • 6

  Underveis-kolonnen representerer alle oppgaver som nå er under arbeid – enten nettopp i gang eller nesten ferdig.

 • 7

  Hvis en oppgave har blitt jobbet med, men krever testing, flytter ansvarlig teammedlem dette til Til kontroll-kolonnen.

  Flytt det som krever testing til Til kontroll-kolonnen

 • 8

  Når en oppgave er fullført kan den flyttes til Utført-kolonnen. Ved ferdigstillelse av prosjektet, fjerner dere alle Post-it® Super Sticky Notatarkene fra denne kolonnen.ØNSKER DU FLERE TIPS & IDEER?

Hold meg oppdatert på tilbud og mer fra Post-it® Brand!


Følg Post-it® Brand:
3M, Post-it® og fargen Canary Yellow™ er varemerker for 3M.
Bytt lokalisering
Norge - norsk