1. Norge
 2. Alle 3M-produkter
 • 3M™ Novec™ 7500 Engineered Fluid, 1 gal glassbeholder (5,5 kg)
 • 3M™ Novec™ 7500 Engineered Fluid, 1 gal glassbeholder (5,5 kg)

  3M ID 7100025016
  • Et bredt spekter av bruksområder innen varmekontroll
  • Et bredt utvalg av væsker
  • Ikke-antennelig
  • Ikke-ledende
   Mer...
  Se alle detaljer
  Produktdetaljer

  3M™ Novec™ 7500 er en Ikke-antennelig væske med svært lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP). De gode inertiserings- og dielektriske egenskapene gjør den til en god erstatning for væsker med høyere GWP, slik som PFK-er og PFPE-er, til en lang rekke bruksområder.

  3M™ Novec™ 7500 Engineered Fluid er nyttig som varmeoverføringsvæske for kjølereaktorer i farmasøytisk og kjemisk prosessindustri. I halvlederindustrien er den ideell for automatisert testutstyr (ATE) og waferbehandlingsutstyr som krever ekstreme lave temperaturer. Det har også blitt brukt som et autokaskadekjølemiddel.

  • Et bredt spekter av bruksområder innen varmekontroll
  • Et bredt utvalg av væsker
  • Ikke-antennelig
  • Ikke-ledende
  • Kompatibel med plast
  • Lav toksisitet
  • Lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP)
  • Null potensial for ozonnedbrytning
  • VOC-untatt løsemiddel (US EPA)
  Spesifikasjoner
  Bruksområder
  Varmeoverføring, Nedkjøling av semikonduktor, Testutstyr
  Dielektrisk styrkeområde
  >25 (0.1" gap, kV)
  Erstatning for
  PFCs
  GWP (IPCC 2007)
  100 (100 yr ITH)
  GWP-område
  Very Low
  Kokepunktområde
  100 °C - 149 °C
  Kompatibilitet med plastiske elastomerer
  Utmerket
  Maks. temperaturområde ved bruk
  <200 Degree C
  Oppløselighet av fluorkarboner
  Høy
  Oppløselighet av hydrokarboner
  Medium
  Produktserier
  Novec 7500
  Rengjøringsstyrke
  Lett arbeid
  Renhetsgrad
  Standard
  Total høyde (Metrisk)
  43,18 cm
  Total lengde (Metrisk)
  24,29 cm
  Volume (Metric)
  3,79 L
  Dokumentasjon