1. Norge
  2. Alle 3M-produkter

3M™ Swab-Sampler med letheen buljong RS9610LET , 10ml, 100 stk

3M ID 7000053817UPC 50707387581102
  • Letheen buljong i rør er klar til bruk for testing av miljøprøver.
  • Svaberen kommer inn i hjørner og vanskelig tilgjengelige områder som gir økt nøyaktighet.
  • Praktisk utforming bidrar til å standardisere prøvetakingen, både blant teknikere og fra anlegg til anlegg.
 Mer...
Se alle detaljer
Spesifikasjoner
Medietype
Letheen buljong
Produksjonssegment
Miljøovervåking, Henge, Testing av emballasje og lagring, Rå melkemottak, Klar til å spise
Produkttype
Swab
Testtype
Miljøtest
Varemerke
3M™
Volume (Metric)
10 mL
Detaljer
  • Letheen buljong i rør er klar til bruk for testing av miljøprøver.
  • Svaberen kommer inn i hjørner og vanskelig tilgjengelige områder som gir økt nøyaktighet.
  • Praktisk utforming bidrar til å standardisere prøvetakingen, både blant teknikere og fra anlegg til anlegg.

3M™ Swab-Sampler med 1 ml Letheenbuljong er praktisk og rask for miljøkontroll og testing av mindre overflater.

Enkel prøvetaking med den vedlagte svaberen. Plastrøret har stor nok åpning for å kunne tilsette prøver og virvling for å frigjøre organismer fra svaberen. Denne prøvetakeren er sterilisert med gammastråling som sikrer lang holdbarhet. 3M Swab-Sampler er produsert i USA og er ISO 9001:2008 sertifisert for kvalitetssikring. Kun beregnet til laboratoriebruk. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) er den mest anerkjente mattrygghet protokollen over hele verden. Prøvetakingsprodukter fra 3M er en svært viktig del av denne testingen for å identifisere potensielle matbårne farer og hvor de er. Transportvennlig, stabile anrikningsmedier, svaber og svamper som er enkle å håndtere, er utviklet for å teste et bredt spekter av potensielle farer og leverer svært nøyaktige resultater. Prøvetakingsproduktene er konstruert for at man trygt kan samle, håndtere og sikre innholdet fra prøvetakingsstedet til laben uten at det lekker eller blir ødelagt. Letheen buljong brukes primært til å nøytralisere kvartære ammoniumforbindelser som virker bakteriedrepende, og for å bestemme fenol co-effekten av kationiske tensider etter de offisielle analysemetoder til Association of Official Analytical Chemists (AOAC). Letheen buljong anvendes også til å ta hygieneprøver med svaber der nøytraliserende kvartære ammoniumforbindelser er nødvendig." Letheen buljong er funnet å ha evne til å nøytralisere iodin, klorin, halogen, kvartære ammoniumforbindelser, syre og andre rester fra desinfeksjonsmidler.Svaberen påvirker overflaten på flere måter, fuktighet løser opp smuss, mekanisk kraft vil kunne påvirke en eventuell biofilm og Letheen buljong vil være med å nøytralisere eventuelle rester av desinfeksjonsmidler.