3M™ Steam integrator

  • 3M ID 7000053626
  • UPC 30707387469192

Bevegelig front med blekkteknologi gir enkelt avlesbart «Sikker eller Usikkert» resultat

Kan brukes i alle 121 °C — 135 °C dampsteriliseringsprosesser

Responsen korrelerer med en biologisk indikator ved 3 tid/temperatur-forhold under ideelle dampsteriliseringsforhold.

Se flere detaljer

Detaljer

Høydepunkter
  • Bevegelig front med blekkteknologi gir enkelt avlesbart «Sikker eller Usikkert» resultat
  • Kan brukes i alle 121 °C — 135 °C dampsteriliseringsprosesser
  • Responsen korrelerer med en biologisk indikator ved 3 tid/temperatur-forhold under ideelle dampsteriliseringsforhold

Comply™ (Thermalog™) kjemisk dampintegrator 10,2 cm x 1,9 cm

En ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 klasse 5 integreringsindikator for bruk til vurdering om forholdene for steriliseringsprosessen ble oppfylt inne i hver pakke. Kan brukes i alle 121 °C — 135 °C steriliseringssykluser. Som en intern pakkemonitor leverer 3M™ Comply™ (Thermalog™) klasse 5 kjemisk dampintegrator en øyeblikkelig, nøyaktig og enkelt avlesbar metode for overvåking av forholdene ved steriliseringsprosessen inne i hver pakke. Kan brukes i alle dampsteriliseringsprosesser. Den enkelt avlesbare bevegelige frontstilen har vist seg å gi mer nøyaktig avlesning enn ved bruk av fargetolknings-indikatorer.

Foreslåtte bruksområder
  • For bruk som en intern pakkemonitor i alle 121 °C — 135 °C dampsteriliseringsprosesser

Spesifikasjoner